Ozon och Växthuseffekten | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Naturkunskap A
 • A
 • 4
 • 1892
 • PDF

Ozon och Växthuseffekten | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift kring ozon och växthuseffekten, och vilka miljöproblem de relaterar till. Fokus ligger bland annat på hur "ozonhål" och växthuseffekten uppstår, vilka konsekvenser detta får för natur och samhälle samt vad man på individ- och statsnivå kan göra för att undvika att situationen förvärras.

Lärarens kommentar

Du visar att du har full koll på det här området. Du underbygger dina svar med tydliga fakta, diskussionen är utförlig och dina argument är klara och välgrundade. Du visar att du kan argumentera och förklara dina ståndpunkter och ger förklaringar som går på djupet. Dina argument är också nyanserad och visar på både fördelar och nackdelar som är väl motiverade.Du har även fått med både historisk bakgrund och nutid, från globalt till lokalt. Bra!

Innehåll

OZON OCH VÄXTHUSEFFEKTEN

- Ozon
- Växthuseffekt
- Vilka konsekvenser för samhället, naturen och människan får då den globala uppvärmningen?
- Vad kan man göra?
- Källor

Utdrag

"Redan på 70-talet upptäckte forskare detta men industrin som stod för större delen av utsläppen, menade att man inte kunde bevisa att det var klorfluorkarbonerna som skadade ozonet. Precis som andra mindre akuta miljöproblem blev det en debatt, men inga åtgärder genomfördes förrän man upptäckte ozonhål över Antarktis under 1980-talets första hälft. Det var också då man började använda begreppet, även om det inte är ett hål utan en förtunning av ozonskiktet i stratosfären.

För att ozonhål ska uppstå krävs att tre faktorer måste samverka - ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Ozon och Växthuseffekten | Inlämningsuppgift

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2015-11-20
  Precis som behövs för inlämning
 • 2016-09-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  werqwerw werwerwe werwqerwe werwerwe.
 • 2016-04-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  riktigt bra skriven klart A
 • 2015-04-20
  bra skriven ......................