Påverkan av fysisk aktivitet i barns nervsystem | Fördjupningsarbete | Naturkunskap

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Naturkunskap 1b
  • A
  • 11
  • 2476
  • PDF

Påverkan av fysisk aktivitet i barns nervsystem | Fördjupningsarbete | Naturkunskap

Syftet med detta fördjupningsarbete är att undersöka vad som händer med barns nervsystem vid fysiskt aktivitet och hur detta påverkar inlärningen och skolprestationen.

Frågeställning:
1) Hur påverkar fysisk aktivitet vårt nervsystem?
2) Hur påverkas barns inlärning och skolprestationer av fysisk aktivitet?

Innehåll

1. Inledning 2
1.2 Bakgrund 2
1.3 Syfte Och Frågeställning 3
1.4 Metod Och Material 3
1.5 Avgränsning 3
1.6 Källkritik 3
2. Resultat 4
2.1 Fysisk Aktivitet/ Nervsystemet. 4
2.2 Motorik 5
2.3 Inlärning 7
2.4 Kognition 7
2.5 Koncentration/koncentrationsförmåga 7
2.6 Inlärning Och Skolprestation 7
3. Analys/diskussion 8
4. Sammanfattning/ Avlutning 9
5. Källförteckning 10

Utdrag

2.1 FYSISK AKTIVITET/ NERVSYSTEMET.
Enligt rapporten definieras ordet fysisk aktivitet som all rörelse som bidrar till en ökad energi omsättning/pulshöjande; alltså de rörelser som vi med hjälp av vår vilja utför samt de rörelser som sker automatiskt. För att vi ska kunna styra vår kropp och utföra fysisk aktivitet har vi ett av kroppens viktigaste system till hjälp, nämligen nervsystemet. För att förstå vad det är som sker i kroppen då vi rör oss följer här nu en förklaring om nervernas uppbyggnad och hur informationsflödet löper inom det.
Nervsystemet är uppbyggt av miljardtals nervceller. En nervcell är uppbyggd på fyra zoner. Högst upp på nerven har vi inputzonen som består av cellkroppen (innehåller vårat DNA) och dendritträd där dendriterna befinner sig. Dendriterna är som utskott från cellkroppen och fungerar som en informationslänk när informationen går mellan cellerna. Zon 2 kallas integrationszonen, här finns axonkäglan som avgör om cellen ska följa de instruktioner som den fått in eller ej. Om tillräckligt mycket posetiva signaler kommer in i cellen kan en nervimpuls utlösas. När detta har skett kommer vi flytta oss ner till zon 3 som kallas ledningen. Ledningen består av ett ensamt axon. Axonet skickar den elektriska signalen från cellkroppen. Härefter kommer vi in i zon 4, outputzonen. Här finner vi axonterminaler, här frigörs transmittorsubstansen och en kommunikation mellan cellerna kan ske. Transmittorsubstansen ligger i bubblor som vandrar ner och tillslut spricker och så sker överföringen mellan... Köp tillgång för att läsa mer

Påverkan av fysisk aktivitet i barns nervsystem | Fördjupningsarbete | Naturkunskap

[0]
Inga användarrecensioner än.