Hur påverkar ljuset växter | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Biologi A
 • MVG
 • 6
 • 1366
 • PDF

Hur påverkar ljuset växter | Labbrapport

En enklare labbrapport i Biologi A, vars syfte är att undersöka hur ljus påverkar växter genom att odla frö i olika modeller av papplådor (samt i en vanlig kruka).

Innehåll

HUR PÅVERKAR LJUSET VÄXTER?
- Syfte
- Teori
- Hypotes
- Material och metoder
- Resultat
- Diskussion
- Slutsats
- Referenser

Utdrag

Syfte: Uppgiften vi fick från vår lärare var det grupp arbete. Uppgiften var att visa hur ljuset påverkar växterna där vi odlade frö i olika modeller av papplådor och i en vanlig kruka för att jämföra hur ljuset påverkar växterna.

Teori: Levande organismer är uppbyggda av kolföreningar.
Kolatomerna innehåller väte och molekylerna syre, kväve, fosfor och andra grundämnen. Det krävs energi för att kolatomerna ska kunna kopplas ihop med varandra.

Växternas klorofyll fångar upp ljuset, där elektroner hoppar över så att reaktion kan ske och den kemiska reaktionen kallas för fotosyntes. Reaktionen innebär att kolatomer kopplas ihop med varandra med hjälp av energi från ljuset så det kan bildas glukos.

Fröet som vi planterade är ett göm frö.
Göm frö: Växterna ligger frö ämnet gömt inne i pistillen, delen av pistillen där frö ämnet eller frö ämnena finns kallas för fruktämnen... Köp tillgång för att läsa mer

Hur påverkar ljuset växter | Labbrapport

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-17
  det hjälper bra att skriva till exempel en själv planerat raport
 • 2015-03-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  mycket bra, en väldigt utvecklad och bra, bra bra raport där du tydligt besktriver alla frågor