Hur påverkas tjejer av idealen i media? | Gymnasiearbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Estetiska programmet (ES) Årskurs 3
 • Gymnasiearbete
 • E
 • 14
 • 2618
 • PDF

Gymnasiearbetet: Hur påverkas tjejer av idealen i media? | Gymnasiearbete

Det här gymnasiearbetet fokuserar på kroppsideal inom mode och i media och hur unga tjejer påverkas av dessa. För att undersöka detta har eleven både intervjuat två unga tjejer och också undersökt bilder från olika modehus.

Studienets kommentar

Ett fint arbete, det är dock mycket personligt skrivet och undersökningen är inte helt strikt vetenskapligt utförd.

Innehåll

1. Abstract 3
2. 1.1 Inledning och Frågeställning 4
3. 1.2 Avgränsning 4
4. 3. Metod, material och källkritik 4
5. 4. Teoretisk bakgrund 5
6. 5. Resultat 6
7. 6. Diskussion/Analys 12
8. 7. Källförteckning 14

Utdrag

Inledning

Kropps och skönhets ideal är ett stort problem i dagens samhälle och media har blivit en stor del av vår vardag, som påverkar vår livsstil genom olika normer och ideal. Idealen som visas i media påverkar oss människor på ett negativt sätt, speciellt modevärldens ideal som leder till att många människor blir olyckliga. Därför har jag valt att undersöka just det här problemet i mitt arbete. Hur idealen ser ut inom modeindustrin och hur den påverkar oss. Jag har valt att intervjua några tjejer om ämnet, för att få se hur de ser på ämnet.

1.1 Syfte och frågeställning

Min frågeställning är: ”Hur påverkas vi tjejer av idealen som visas i media?”

Mitt syfte med det här arbetet är att ta reda på vad och hur de flesta tjejerna påverkas av idealen som visas i media.

1.2 Avgränsning

Ideal är ett väldigt stort ämne, med många infallsvinklar. Och för att det här arbetet inte ska bli för stort, så har jag valt att inrikta mig just på tjejers syn på kroppsideal inom modeindustrin. Jag valde att ta just tjejers syn på kroppsideal just för att jag själv är tjej, och har egna erfarenheter om ämnet. Jag kommer endast att fokusera på idealen inom modeindustrin, för att ämnet inte ska bli för stort. Och när jag säger tjejer så inriktar jag mig mest på ungdomar i åldrarna 15 till 20 år.

3. Metod, material och källkritik

För att få svar på min fråga, så har jag använt mig av två olika metoder. Den första metoden är att jag intervjuade några tjejer i min klass, och ställde några frågor om hur dom ser på dagens kroppsideal och hur idealen påverkar dom idag. Som andra metod har jag valt att leta efter fakta och samla bilder på nätet och tolka dem. Eftersom jag själv är en ung tjej, så består mycket i mitt arbete av mina egna tankar och erfarenheter... Köp tillgång för att läsa mer

Hur påverkas tjejer av idealen i media? | Gymnasiearbete

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2017-01-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra text med bra källkritik
 • 2016-10-30
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Hjälpte mig sjukt mycket!
 • 2016-12-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  owowoowowwowowowowoow