Pakistan | Historia och Utveckling

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Samhällskunskap A
 • MVG
 • 19
 • 5974
 • PDF

Pakistan | Historia och Utveckling

En längre uppsats som med hjälp av en s.k. Kausalanalys beskriver Pakistans historia och utveckling. Fokus ligger bland annat på geografi, sociokultur, ekonomi och politik inom landet.

Eleven undersöker följande frågeställningar:
- Vad formade det moderna Pakistan?
- Vilka människor, händelser och konflikter har påverkat Pakistans utveckling?
- Hur är samhället uppbyggt?
- Vilka politiska motiv har påverkat landets historia?
- Vilka personer har haft inflytande och varit en stor del av landets utveckling?
- Vilka konflikter har ändrar landet?

Lärarens kommentar

Han ansåg att den var bra om än lite bristfällig på några punkter.

Elevens kommentar

Jag har dyslexi vilket bidrar till att några uppenbara skrivfel och särskrivningar finns. dock har jag gått igenom den flera gånger med min lärare och mina föreldrar

Innehåll

1 Inledning
1.1 Bakgrund
1.2 Syfte
1.3 Frågeställningar
1.4 Metod
1.4.1 Metodproblem
1.5 Material
2 Land X idag
2.1 Historik
2.2 Geografiska förutsättningar
2.3 Kultur/sociala frågor
2.4 Ekonomiskt system
2.5 Politiskt system
3 Geografiska orsaker
4 Sociokulturella orsaker
4.1 Individnivå
4.2 Gruppnivå
4.3 Samhällsnivå
5 Ekonomiska orsaker
5.1 Individnivå
5.2 Gruppnivå
5.3 Samhällsnivå
6 Politiska orsaker
6.1 Individnivå
6.2 Gruppnivå
6.3 Samhällsnivå
6.4 Globalnivå
7 Slutsatser
8 Källförteckning
Bilagor

Utdrag

1 Inledning
1.1 Bakgrund
Utvecklingsländernas ekonomier utgör en mycket liten del av den totala världsekonomin. Detta då utvecklingsländernas ekonomier främst baseras på export av råvaror och textilier. Pakistan är ett typiskt utvecklingsland med denna exportprofil.
År 1947 bildades landet Pakistan när Förbundsrepubliken Indien bröt sig fri från det Brittiska Samväldet. Pakistan är således ett ungt land. Med en befolkning på 280 miljoner er Pakistan en ekonomisk och kulturell maktfaktor i sin region.

1.2 Syfte
Under sommarlovet mellan mitt första och andra år på Östra Reals Gymnasium ska jag byta linje. I denna process fick jag som ett alternativ att skriva en mer utförlig uppsats baserad på källstudier. Jag har också haft den stora fördelen att intervjua och diskutera kring mitt arbete med Anna Bertmar Kahn, som har stora kunskaper om Pakistan (faktagivare till SvD artikel om Pakistan 110816). Hon har varit fältkooordinator för Läkare Utan gränserarbetat och varit bosatt i Pakistan i 5 år.
Med denna uppsats vill jag uppnå en större förståelse om Pakistan och dess historia samt förutsättningar i världen. Jag blev första intresserad av Pakistan när jag läste boken ”Flyga drake”. Där beskrivs Pakistan som ett blomstrande samhälle i jämförelse till det raserade Afghanistan... Köp tillgång för att läsa mer

Pakistan | Historia och Utveckling

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2014-07-25
  Skriven av Studerande på Termin 4
  Ser bra ut, fast jag har inte läst det hela.
 • 2015-04-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Tusen tack för den ! Tummen upp :)
 • 2014-05-26
  En bra text med många bra tankar.