Palliativ vård | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Årskurs 3
 • Annat
 • A
 • 5
 • 2368
 • PDF

Palliativ vård | Utredande text

En utförlig utredande text om palliativ vård som redogör för vad det innebär och vad dess syfte är. Vidare så förklarar eleven vilka de fyra hörnstenar inom palliativ vård är och vad man bör tänka på som vårdgivare.

Innehåll

- Palliativ vård
- Palliativ omvårdnad
- Välbefinnande och livskvalitet
- Fyra hörnstenar
- Symtomkontroll - första hörnstenen
- Kommunikation och relation - andra hörnstenen
- Närståendestöd - tredje hörnstenen
- Teamarbete - Fjärde hörnstenen
- Ett värdigt slut
- Brytpunktsamtal
- Efterlevandesamtal
- Källor

Utdrag

Med en god livskvalitet innebär att vårdtagaren ska få leva ett fullvärdigt liv som möjligt. Det sker när vårdtagaren får vara aktiv, ha självkänsla och känsla av glädje. Det ingår också fem viktiga begrepp för att skapa ett gott livskvalitet för en person, och dessa är självbestämmande, hopp och tillit, meningsfullhet och närhet.
Närhet är en viktigt faktor eftersom vi människor är sociala varelser och alla människor önskar att tillbringa den sista tiden som man har kvar i livet med sina familj eller åtminstone med en person om man har inte familj. För det är inte så lätt för alla oss att lämna livet, eftersom vi inte vet vad som... Köp tillgång för att läsa mer

Palliativ vård | Utredande text

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-03-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Det var enkelt att förstå.
 • 2016-04-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa