Papperskromatografi med färsk sallad | Labbrapport | Kemi 2

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Kemi 2
 • A
 • 11
 • 3086
 • PDF

Papperskromatografi med färsk sallad | Labbrapport | Kemi 2

En labbrapport där eleven använder kromatografipapper för att analysera de färgade komponenterna i salladsblad.

Frågeställningar
1. Är det bara ett slags molekyl i både sallad och löv som kopplar deras gröna färg.

Lärarens kommentar

Din bästa rapport hittills! Teori är utförlig till viss del nyanserad. Värdering av resultat är välgrundat och ibland nyanserat. Värdering av metod är utförlig. Kommunikation är till viss del anpassad till syfte och begrepp/teori används med viss säkerhet (vissa oklarheter finns). Källhänvisningar och referenslista saknas. Med andra ord, stor andel på C-nivå och viss del på A-nivå.

Elevens kommentar

Förbättringsområden:
1) Källhantering - lägg till

Innehåll

Inledning 2
Syfte 2
Frågeställningar 2
Hypotes 2
Bakgrundsteori 2
Material 6
Kemikalier 6
Metod 6
Resultat 7
Kromatogram 7
Metod diskition 8
Diskussion 8
Källförteckning: 11

Utdrag

Ett färgpigment är “en molekyl som absorberar ljus. Färgpigmentets färg beror på vilka våglängder av ljus som absorberas. Våglängder är avståndet mellan repeterande delar av ett vågmönster. Om man hoppar i vattnet, kommer vågorna resa från den plats där man landade tills vidare andra sidan. Dessa vågor är resultatet av energi och energin förflyttas längs vattnet. Ljusvågor kännetecknas också av denna tolkningen, där de är gjorda av energi resa som består av elektriska magnetfält, det är därför vi kallar ljus ibland elektromagnetisk strålning. Dessa fält vibrerar vertikalt på rörelseriktningen för ljusvågen, utöver vertikalt på varandra. I växters blad finns exempelvis färgpigmentet klorofyll. Pigment är en kemisk förändring av färgen på det ljus som reflekteras till ögat. Klorofyll absorberar rött...

Material
• Färsk sallad • Hårtork
• Kartnål • Korkar som passar i kolven
• E-kolv • Kapillärrör
• Pincett • Vitt kromatografipapper 1-2 cm bred remsa
• Linjal
Kemikalier
• Lösningsmedel 1 del aceton 9 delar heptan
• Aceton till sallad

Metod diskition
Denna “varianten av kromotografi är enklast trotts detta finns konskvenser. Kromatogramen blev ladig och lite osynlig, man skulle kunna göra det tydligare genom att göra om labben med en ännu tunnare papper eftersom filterpappret som vi använde är för tjockt för molekylerna vilket påverkar resultatet, detta gör att resultatet blir sudig och färgpigmnten blir ladiga och “otydliga.
Andra felkällor är...

Den “tredje molekylen är färgpigmentet Klorofyll. Klorofyll finns i flera olika varianter men i resultatet fick vi typ A och typ B som finns hos gröna växter. Enligt resultatet är typ B mer polär än typ A eftersom typ A har stigit mer upp än typ B vilket betyder att typ A är mindre polär än typ B för typ B binda sig med papparet kraftigare och löser sig sämre i den mobila fasen. Denna molekylen ger vätebindningar och är polär. Som ni ser nedan i bilden klorofyll B innehåller en mer syre atom jämfört med klorofyll A för att syre atomen har en hög elektronegativitets värde som gör att klorfyll B starkare polär vilket gör att... Köp tillgång för att läsa mer

Papperskromatografi med färsk sallad | Labbrapport | Kemi 2

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-12-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra laborationsrapport som beskriver hur papperskromatografi fungerar. Källhänvisning saknas.