Parkinsons sjukdom | Gymnasiearbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Gymnasiearbete
 • Godkänt
 • 16
 • 3753
 • PDF

Gymnasiearbetet: Parkinsons sjukdom | Gymnasiearbete

Ett gymnasiearbete om Parkinsons sjukdom, som avser att redogöra för hur de bromsande medicinerna som används mot sjukdomen fungerar, samt varför de inte botar sjukdomen. Eleven berättar även ingående om sjukdomens kännetecken och förlopp, samt orsaker och historia.

Lärarens kommentar

Kunde ha skrivit mer om metabolisk förvandling.

Elevens kommentar

Se över strukturen.

Innehåll

Parkinson

Abstract
1 Bakgrund
1.2 Bakgrund
1.3 Symptom
1.4 Historia
1.5 Beskrivning
1.6 Orsaker
1.7 Forskning
2 Syfte
3 Metod
4 Resultat
4.1 Behandlings metoder av Parkinsons
4.2 Substitutionsterapi
4.3 Dopaminagonister
4.4 Tidig forskning
5 Diskussion/Slutsats
5.1 Resultat/diskussion
5.2 Egna spekulationer
Metod/diskussion
6 Källor

Utdrag

Idag är Levodopa föregångaren till alla mediciner inom dopaminforskningen. Levodopa konverteras till dopamin genom dekarboxylering i hjärnan och i de yttre vävnaderna. En annan egenskap som den har är att blockera de perifera konversionerna och därmed förhindrar illamående vilket tillåter mer av drogen att nå hjärnan. I kombination med Levodopa så används även drogen Cardiopa, ytterligare ett... Köp tillgång för att läsa mer

Parkinsons sjukdom | Gymnasiearbete

[10]
Användarnas bedömningar
 • 2017-02-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Kommentaren ska besvara en eller flera av följande frågor: - Vad är bra? - Vilken del gav dig mest inspiration eller hjälp? - Är där något
 • 2016-05-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Den var helt okej men det behövs en hel del förbättring
 • 2017-03-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  BRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 • 2016-08-19
  en ganska bra arbete med källor