Partier och ideologi | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Samhällskunskap 1b
  • Inget betyg givet
  • 4
  • 501
  • PDF

Partier och ideologi | Sammanfattning

En sammanfattning i form av frågor och svar om partier och ideologier. Här sammanfattas i punktform vilken ideologi olika europeiska partier tillhör och varför.

Studienets kommentar

Notera att källor saknas.

Innehåll

a) Ideologin fungerar som en sorts rotsystem för ett politiskt parti hävdas det i texten. Förklara innebörden i det bildspråket?
b) Från vilka ideologiska rötter (grundismer) hämtar vart och ett av de svenska riksdagspartierna sin näring?
c) Socialdemokratiska arbetarepartiet (S eller SAP)
d) Vänsterpartiet (V)
e) Centerpartiet (C)
f) Folkpartiet liberalerna (FP)
g) Moderata samlingspartiet (M)
h) Kristdemokraterna (KD)
i) Mijöpartiet de gröna (MP)
j) Sverigedemokraterna (SD)
k) Vad heter Socialdemokraternas respektive Moderaternas motsvarigheter i Danmark, Norge och Finland.
l) Varken Venstre eller Radikale venstre i Danmark kan placeras till vänster på den traditionella vänster-höger skalan. Förklara varför dessa partier ändå har de beteckningar dom har?
m) Vilka är de två dominerande partierna i vänster-höger ording i Tyskland, Storbritannien respektive USA?

Utdrag

En ideologi är den övertygelse och vision som ett parti hämtar sin inspiration från. Det är i ideologin som partiet hittar sina ledstjärnor, förebilder men även övertygelsen och kraften att föra partiet framåt på ett sätt som överensstämmer med den valda ideologins värderingar. Den används även för att tydligt förevisa vad... Köp tillgång för att läsa mer

Partier och ideologi | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.