Partikeln i lådan | Experiment med färgämnen | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Kemi 2
  • MVG
  • 4
  • 891
  • PDF

Partikeln i lådan | Experiment med färgämnen | Labbrapport

En labbrapport med syfet att genom en enkel en-dimensionell modell dra slutsatser om geometrin i molekylerna. I detta fall bestäms bindningslängden i en kedja med delokaliserade π-bindningar. Ytterligare ett syfte är att experimentellt relatera färg på objekt med deras absorptionsegenskaper.

Lärarens kommentar

Mycket bra.

Innehåll

Partikeln i lådan – ett experiment med färgämnen

- Introduktion
- Syfte
- Laboration
- Beräkning
- Laborationsredogörelse
- Riskbedömning
- Kemikalier
- Utföranderisker
- Avfallshantering och spill
- Laboration
- Beräkning och analys

Utdrag

Laboration
1. Tre olika färgämnen ska studeras (k=4, 6, 8). En liten spatelspets med substans löses i avjonat vatten eller metanol i en mätkolv (görs av assistenten).
2. Absorptionsspektra tas upp på för de olika lösningarna.
3. Absorptionsmaximat motsvarar absorptionen för den konjugerade kolvätekedjan och våglängden kan läsas av direkt ur respektive spektrum.
4. Våglängden för det absorptions maxima vid längst våglängd används till beräkningarna.

Beräkning
1. Avsätt i ett diagram √(λ(k+3) ) som funktion av k.
2. Beräkna lutning och avskärning p på y-axeln vid x=0 för linjen.
3. Beräkna den projicerade bindningslängden l och ändkorrektionen b.


Laborationsredogörelse
1. Redovisa i en tabell primärvärden från spektra, uppritat diagram ska bifogas.
2. Visa hur l och b beräknats.
3. Visa beräkningen av bindningsavståndet, r. Jämför med lämpliga C-C och C-N avstånd från Book of Data. Vilken bindning borde dominera i den konjugerade kedjan? Verkar det stämma överens?... Köp tillgång för att läsa mer

Partikeln i lådan | Experiment med färgämnen | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.