Passive smoking | Passiv rökning | Engelska

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
  • Engelska A
  • C
  • 1
  • 543
  • PDF

Argumenterande text: Passive smoking | Passiv rökning | Engelska

En argumenterande text på engelska om passiv rökning ("passive smoking"). Eleven tar ställning för att rökning på offentliga platser bör förbjudas, och att särskilda rökzoner bör införas för rökare. Vidare så beskriver eleven även riskerna med att utsättas för passiv rökning.

Notera att källor saknas.

Utdrag

"Passive smoking is the kind of smoking when you inhale the smoke of someone else's lit cigarette. This is also called secondhand smoke. All forms of tobacco smoke causes sooner or later illness, disability and also lead to premature death. Is this the fate innocent non-smokers will have to meet just because some people want to quench their desires?

To solve these problems we should install smoking zones in public places so that non-smokers do not risk getting deadly diseases.

According to different Health organizations from USA, UK and Australia, there are researches that have demonstrated various risks increasing. California Environmental Protection Agency concluded in 2005 that passive smoking increases the risk of breast cancer in younger women by 70 percent."... Köp tillgång för att läsa mer

Passive smoking | Passiv rökning | Engelska

[0]
Inga användarrecensioner än.