Patentskyddet | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Entreprenörskap
  • A
  • 4
  • 1268
  • PDF

Patentskyddet | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift i form av ett PM där eleven skriver vad ett patentskydd är samt möjligheter med skyddet och hur det fungerar internationellt och till sist en etisk diskussion kring patentskyddet.

Lärarens kommentar

Du beskriver utförligt och väldigt nyanserat hur produkter och idéer skyddas av lagar och andra bestämmelser. Bra! Bra källhantering överlag. En mycket nyanserad analys med intressanta infallsvinklar.

Innehåll

Syfte
Varför patentskydd
Möjligheter
Internationellt
Diskussion kring patenträtt

Utdrag

Syfte:
Syftet med denna promemoria är att på ett kortfattat vis undersöka vad som omfattas av patentskyddet, vilka möjligheter patentet medför samt för- och nackdelar som kan uppstå med ett patentskydd.

Varför patentskydd?
Sedan patentskyddet införskaffades till sin nuvarande form 1967 har skyddet haft uppgiften att främja den industriella utvecklingen i samhället som gynnar uppfinnaren i högsta grad, med hjälp av en ny tekniskt prestation som ger en ensamrätten till att sälja och nyttja nya produkter. Dock så gäller patentskyddet endast en viss begränsad tid, nämligen i max 20 år från en ansökan lämnats in och beviljats. Att bibehålla sin patent och dessutom ha ensamrätt på den kan bli en dyr kostnad då priset stiger årligen.

Det finns även vissa villkor som krävs för att en uppfinning ska kunna patenteras. Vid patentansökningens ingivande får inte uppfinningen finnas eller vara känd någon annanstans i världen. Det finns en lag, patentlagen och i den står det “uppfinningen som kan tillgodogöras 1 industriellt” är en grund för ett patent. Utöver det måste den kunna vara reproducerbar dvs kunna tillverkas i rimlig skala, kunna lösa ett tekniskt problem och dessutom behövs en uppfinningshöjd vilket betyder att uppfinningen måste vara någorlunda komplicerad så ingen kompetent person inom ..... Köp tillgång för att läsa mer

Patentskyddet | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.