Pearl Harbor | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Historia 1b
  • G
  • 1
  • 511
  • PDF

Pearl Harbor | Frågor och svar

Frågor och svar som kort redogör för orsakerna till och konsekvenserna av attacken mot Pearl Harbor under andra världskriget.

Notera att källor saknas.

Innehåll

Pearl Harbor

- Skulle USA gått med i kriget ifall attacken mot Pearl Harbor aldrig hänt?
- Hur förändrades synen på Japan efter attacken?
- Varför attackerade Japan USA?
- Varför allierade sig Japan med Tyskland?

Utdrag

Japan hade brist på råvaror medan USA hade stora naturtillgångar. Japan hade planer på att ta över länderna i västs kolonier (Storbritannien, Frankrike, Nederländerna och USA) vilket gjorde att USA begränsade exporten av olja m.m. till Japan. Detta fick stora konsekvenser, men USA ändrade inte sina beslut. År 1940 tog Japan över franska kolonin Indokina och 1941 hela Indokina. USA ströp då all handel med... Köp tillgång för att läsa mer

Pearl Harbor | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.