Pedagogiskt ledarskap | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Filosofi 1
 • C
 • 2
 • 471
 • PDF

Pedagogiskt ledarskap | Utredande text

En kort utredande text där eleven redogör för olika aspekter av pedagogiskt ledarskap innebär. Eleven tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

1. Beskriv hur du som ledare kan och bör:

- Skapa intresse och nyfikenhet hos andra
- Motivera andra
- Ge feedback
- Skapa normer
- Hantera problem

2. Beskriv utifrån någon litteratur vilka redskap och metoder du kan använda dig av för att nå fram till detta barn/ungdom.

Lärarens kommentar

Välformulerat.

Elevens kommentar

Jag hade velat skriva mer men p.g.a. tidsbrist blev det en kort uppsats.

Utdrag

För att en ledare ska kunna skapa intresse och nyfikenhet hos andra är att göra kunskapen relevant. Det betyder att man visar hur den kan ha betydelse för individens liv. Att lära sig engelsk grammatik känns relevant om man vill kunna ha konversationer med människor från andra delar av världen. Ett annat sätt är att hitta erfarenheter och... Köp tillgång för att läsa mer

Pedagogiskt ledarskap | Utredande text

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-08-22
  bra skrivit som man kan använda
 • 2015-04-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Väldigt bra och användbart
 • 2021-08-31
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1