Pendelns svängningstid - Labbrapport i Fysik A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Fysik A
 • C
 • 3
 • 423
 • PDF

Pendelns svängningstid - Labbrapport i Fysik A

En laborationsrapport vars syfte är att bestämma vilken eller vilka faktorer som påverkar svängningstiden hos en pendel samt presentera en formel för hur svängningstiden ska beräknas.

Lärarens kommentar

Bra!

Innehåll

- Uppgift
- Teori
- Hypotes
- Materiel
- Utförande
- Resultat
- Felkällor
- Slutsats

Utdrag

"Materiel:
Stativ med klämma, snöre, tyngder, linjal, gradskiva och tidtagarur.

Utförande: Vi började med att fästa snöret i klämman. Därefter hängde vi en vikt i snörets nedre del för att sedan testa 3 olika tyngder för att testa massans inverkan på svängningstiden. Vi bestämde även att vi endast skulle testa en faktor i taget. När vi sedan tog tiden på svängningstiden med hjälp av tidtagaruret tog vi tiden på 10 svängningar för att sedan dividera med 10 för att mäta tiden på en svängning. Sedan testade vi utslagsvinkeln genom att testa olika vinklar och massan och längden på pendeln var konstant. Slutligen testade vi hur längden på pendeln påverkade svängningstiden genom att testa 3 olika längder på pendeln där massan och utslagsvinkeln alltid var densamma."... Köp tillgång för att läsa mer

Pendelns svängningstid - Labbrapport i Fysik A

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-11-30
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  asdfghjklöäasdfghjklöä
 • 2014-07-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  okej lätt att först bra