Pepsi vs. Cola | Marknadsundersökning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Affärsjuridik
  • Inget betyg givet
  • 1
  • 248
  • PDF

Pepsi vs. Cola | Marknadsundersökning

En mycket kort och enkel marknadsundersökning kring preferenserna vad gäller Pepsi och Cola. Eleven jämför resultaten från genomförda smaktest med faktiska köpvanor, och reflekterar kort kring varför de skiljer sig.
Marknadsundersökningen är gjord av elever som går i årskurs 1 på Ekonomiprogrammet.

Utdrag

Vi har gjort en marknadsundersökning när det kommer till Pepsi vs Cola. Vi ville att vår marknadsundersökning skulle bli så ärlig och rättvis som möjligt så vi valde att utföra ett blindtest på tio personer. Personerna i frågan fick två glas, ett med Pepsi och ett annat med Cola, vi ville ta reda på vilken dom föredrog utan att veta vilken det var.
6/10 föredrog Pepsi. Men när vi frågade vad de vanligtvis brukade köpa i affären sa 9/10 att de alltid köper Cola. Vi tyckte såklart att detta var väldigt intressant och likande markandsundersökningar har gjorts där resultatet ofta har....... Köp tillgång för att läsa mer

Pepsi vs. Cola | Marknadsundersökning

[0]
Inga användarrecensioner än.