Perceptionspsykologi | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Psykologi 2b
  • Inget betyg givet
  • 6
  • 2196
  • PDF

Perceptionspsykologi | Instuderingsfrågor

24 stycken instuderingsfrågor om ämnet perceptionspsykologi.

Innehåll

1, När det gäller perception så gör vi ofta det som kallas för kategoriseringar. Vad gör
vi dessa kategoriseringar utifrån?
2, Vad bör vi ta hänsyn till när vi gör dessa kategoriseringar?
3,​ ​Om​ ​ni​ ​i​ ​framtiden​ ​kommer​ ​att​ ​ha​ ​ett​ ​arbete​ ​med​ ​människor​ ​så​ ​varför​ ​är​ ​det​ ​då​ ​bra att​ ​ha​ ​insikt​ ​i​ ​detta?
4,​ ​Vilken​ ​betydelse​ ​kan​ ​sådana​ ​saker​ ​som​ ​fördomar​ ​och​ ​olika​ ​uppväxt​ ​när​ ​det​ ​gäller att​ ​göra​ ​kategoriseringar?
5,​ ​Stimulusegenskaper​ ​har​ ​stor​ ​betydelse​ ​framförallt​ ​inom​ ​reklam​ ​och​ ​propaganda. Ge​ ​några​ ​exempel​ ​på​ ​sådana​ ​utifrån​ ​de​ ​valkampanjer​ ​som​ ​bedrivs​ ​inför​ ​val?
6,​ ​När​ ​det​ ​gäller​ ​perception​ ​säger​ ​man​ ​att​ ​tre​ ​typer​ ​av​ ​perception​ ​är​ ​speciellt​ ​viktiga. Nämn​ ​vilka​ ​dessa​ ​är​ ​och​ ​exemplifiera​ ​med​ ​en​ ​slutsats​ ​från​ ​vardagslivet.
7,​ ​När​ ​det​ ​gäller​ ​perception​ ​så​ ​“filtrerar”​ ​vi​ ​för​ ​att​ ​kunna​ ​ta​ ​emot​ ​all​ ​information.​ ​Varför är​ ​det​ ​nödvändigt​ ​att​ ​vi​ ​har​ ​denna​ ​förmåga?
8,​ ​Till​ ​minnet​ ​är​ ​det​ ​tre​ ​huvudfunktioner​ ​kopplade.​ ​Vilka​ ​är​ ​dessa?​ ​Gör​ ​en​ ​kort beskrivning​ ​hur​ ​dessa​ ​funktioner​ ​är​ ​kopplade​ ​till​ ​vår​ ​personlighet.
9,​ ​Vilken​ ​betydelse​ ​har​ ​det​ ​sensoriska​ ​minnet?​ ​Vad​ ​är​ ​det​ ​som​ ​gör​ ​att​ ​vi​ ​fångar​ ​upp olika​ ​saker.​ ​Kommentera​ ​detta​ ​utifrån​ ​Fexeus​ ​film​ ​om​ ​vittnespsykologi​ ​(den​ ​med gorillan).
10,​ ​Korttidsminnet​ ​(KTM),​ ​vilken​ ​funktion​ ​har​ ​detta?​ ​Korttidsminnet​ ​skapar​ ​många gånger​ ​s.k.​ ​kluster,​ ​vad​ ​innebär​ ​detta​ ​och​ ​vilken​ ​betydelse​ ​har​ ​det​ ​för​ ​oss?
11,​ ​När​ ​det​ ​gäller​ ​långtidsminnet​ ​(LTM)​ ​så​ ​har​ ​vi​ ​tre​ ​typer​ ​av​ ​minnen,​ ​episodiskt, semantiskt​ ​och​ ​procedurminne.​ ​Vad​ ​innehåller​ ​dessa​ ​tre​ ​typer​ ​av​ ​minnen?​ ​Ge exempel​ ​på​ ​konsekvenser​ ​som​ ​skulle​ ​kunna​ ​uppstå​ ​om​ ​något​ ​av​ ​dessa​ ​minnen​ ​inte fungerar​ ​som​ ​de​ ​ska,​ ​exempelvis​ ​sjukdomar​ ​och​ ​stress.
12,​ ​Ibland​ ​kan​ ​perceptionen​ ​spela​ ​oss​ ​ett​ ​spratt​ ​genom​ ​hallucinationer​ ​och​ ​illusioner. I​ ​vilka​ ​situationer​ ​kan​ ​detta​ ​hända?
13,​ ​Vi​ ​har​ ​alla​ ​det​ ​som​ ​kallas​ ​för​ ​en​ ​selektiv​ ​perception.​ ​Beskriv​ ​er​ ​egen​ ​selektiva perception​ ​och​ ​vad​ ​det​ ​är​ ​som​ ​gör​ ​att​ ​speciellt​ ​ni​ ​har​ ​denna​ ​selektiva​ ​perception.
14,​ ​Redogör​ ​för​ ​det​ ​som​ ​kallas​ ​för​ ​perceptionsprocessen​ ​och​ ​vad​ ​det​ ​är​ ​som​ ​styr denna​ ​process.
15,​ ​Vad​ ​är​ ​det​ ​som​ ​gör​ ​att​ ​Neckes​ ​kub​ ​och​ ​Schröder's​ ​trappa​ ​fluktuerar.​ ​Hur​ ​kan​ ​man använda​ ​detta​ ​och​ ​liknande​ ​fenomen​ ​på​ ​ett​ ​nöjesfält?
16,​ ​När​ ​det​ ​gäller​ ​bedömning​ ​av​ ​andra​ ​människor​ ​så​ ​har​ ​vi​ ​det​ ​som​ ​kallas​ ​för omedveten​ ​och​ ​aktiv​ ​process.​ ​Vilken​ ​betydelse​ ​har​ ​dessa​ ​processer​ ​för​ ​det​ ​sociala samspelet?
17,​ ​Gå​ ​in​ ​på​ ​youtube​ ​och​ ​se​ ​​Spectacular​ ​ Salsa​ .​ ​Ha​ ​en​ ​kommentar​ ​till​ ​det​ ​ni​ ​sett. Använd​ ​begrepp​ ​som​ ​kategorisering,​ ​selektiv​ ​perception,​ ​stimulusegenskaper, kluster,​ ​medveten​ ​process​ ​och​ ​en​ ​aktiv​ ​process​ ​samt​ ​ge​ ​en​ ​kommentar.
18,​ ​Hur​ ​beskriver​ ​ni​ ​det​ ​som​ ​kallas​ ​för​ ​“cocktailfenomen”​ ​och​ ​filtrering.​ ​I​ ​vilka situationer​ ​är​ ​det​ ​vanligt?
19,​ ​När​ ​det​ ​gäller​ ​subliminal​ ​perception​ ​så​ ​är​ ​det​ ​två​ ​olika​ ​nivåer​ ​som​ ​förekommer. Beskriv​ ​hur​ ​denna​ ​typ​ ​av​ ​perception​ ​fungerar.​ ​Vad​ ​menas​ ​med​ ​priming?
20,​ ​När​ ​det​ ​gäller​ ​vittnespsykologi​ ​är​ ​det​ ​mycket​ ​som​ ​man​ ​bör​ ​hålla​ ​reda​ ​på​ ​om​ ​man ska​ ​vara​ ​ett​ ​trovärdigt​ ​vittne.​ ​Vad​ ​skulle​ ​göra​ ​er​ ​till​ ​ett​ ​bra​ ​vittne.
21,​ ​När​ ​det​ ​gäller​ ​minnet​ ​så​ ​fungerar​ ​de​ ​olika​ ​som​ ​en​ ​enhet​ ​och​ ​är​ ​beroende​ ​av varandra.​ ​Beskriv​ ​hur​ ​vårt​ ​minnessystem​ ​fungerar​ ​och​ ​hur​ ​de​ ​olika​ ​delarna​ ​kan påverka​ ​varandra.
22,​ ​“Vad​ ​menas​ ​med​ ​“jag​ ​har​ ​det​ ​på​ ​tungan”-fenomenet?
23,​ ​Amnesi​ ​(minnesförlust)​ ​är​ ​något​ ​som​ ​kan​ ​uppstå​ ​genom​ ​olika​ ​tillstånd​ ​och sjukdomar.​ ​Beskriv​ ​några​ ​sådana​ ​tillstånd.
24,​ ​Vilken​ ​betydelse​ ​har​ ​hippocampus​ ​för​ ​vårt​ ​minne.​ ​Beskriv​ ​hippocampus​ ​(HM).

Utdrag

1,​ ​När​ ​det​ ​gäller​ ​perception​ ​så​ ​gör​ ​vi​ ​ofta​ ​det​ ​som​ ​kallas​ ​för​ ​kategoriseringar.​ ​Vad​ ​gör vi​ ​dessa​ ​kategoriseringar​ ​utifrån?
Kategoriseringar​ ​kan​ ​vara​ ​att​ ​bedöma​ ​situationen​ ​och​ ​personen​ ​utifrån​ ​första​ ​intrycket,​ ​t.ex detta​ ​är​ ​en​ ​person​ ​som​ ​är​ ​trevlig,​ ​öppen,​ ​intelligent​ ​eller​ ​tråkig.​ ​Kategoriseringar​ ​sker vanligtvis​ ​utifrån​ ​vilken​ ​kultur​ ​vi​ ​har.​ ​Man​ ​har​ ​kategoriserat​ ​in​ ​omvärlden​ ​i​ ​olika​ ​grupper​ ​och generaliserar​ ​personer​ ​och​ ​förväntar​ ​sig​ ​att​ ​de​ ​beter​ ​sig​ ​på​ ​samma​ ​sätt. Essentialism
​ ​ ​och​ ​​konstruktionism
​ .
2,​ ​Vad​ ​bör​ ​vi​ ​ta​ ​hänsyn​ ​till​ ​när​ ​vi​ ​gör​ ​dessa​ ​kategoriseringar?
Att​ ​det​ ​kanske​ ​inte​ ​alltid​ ​stämmer​ ​överens​ ​med​ ​verkligheten,​ ​eftersom​ ​att​ ​de​ ​flesta​ ​fördomar är​ ​osanna.​ ​Inte​ ​döma​ ​boken​ ​efter​ ​omslaget​ ​såattsäga.

3,​ ​Om​ ​ni​ ​i​ ​framtiden​ ​kommer​ ​att​ ​ha​ ​ett​ ​arbete​ ​med​ ​människor​ ​så​ ​varför​ ​är​ ​det​ ​då​ ​bra att​ ​ha​ ​insikt​ ​i​ ​detta?
För​ ​att​ ​människor​ ​är​ ​olika​ ​individer​ ​och​ ​alla​ ​man​ ​möter​ ​som​ ​ser​ ​ut​ ​på​ ​ett​ ​visst​ ​sätt​ ​inte​ ​är samma​ ​typ​ ​av​ ​människa,​ ​utan​ ​helt​ ​enskilda​ ​personer​ ​med​ ​egna​ ​värderingar​ ​och​ ​tankar​ ​som vi​ ​inte​ ​kan​ ​ha​ ​en​ ​aning​ ​om​ ​förens​ ​vi​ ​vågar​ ​fråga​ ​eller​ ​ta​ ​kontakt. Det​ ​kan​ ​också​ ​vara​ ​viktigt​ ​att​ ​vara​ ​medveten​ ​om​ ​hur​ ​man​ ​själv​ ​blir​ ​bemött​ ​och​ ​dömd​ ​av​ ​sin omgivning,​ ​t.ex​ ​på​ ​en​ ​arbetsplats.

4,​ ​Vilken​ ​betydelse​ ​kan​ ​sådana​ ​saker​ ​som​ ​fördomar​ ​och​ ​olika​ ​uppväxt​ ​när​ ​det​ ​gäller att​ ​göra​ ​kategoriseringar?
Att​ ​man​ ​kategoriserar​ ​fel​ ​och​ ​dömer​ ​folk​ ​när​ ​man​ ​egentligen​ ​inte​ ​vet​ ​någonting​ ​om​ ​dem. Fördomar,​ ​värderingar,​ ​ålder,​ ​utbildning,​ ​kön​ ​är​ ​saker​ ​som​ ​döms​ ​olika​ ​beroende​ ​på uppväxt/kultur.​ ​Man​ ​kan​ ​koppla​ ​ihop​ ​ett​ ​visst​ ​utseende​ ​med​ ​någon​ ​en​ ​händelse​ ​där​ ​någon sett​ ​ut​ ​så​ ​och​ ​då​ ​blir​ ​det​ ​fel.​ ​Man​ ​tar​ ​efter​ ​sina​ ​föräldrars​ ​värderingar​ ​och​ ​då​ ​sätter​ ​det​ ​sig​ ​i huvudet.

5,​ ​Stimulusegenskaper​ ​har​ ​stor​ ​betydelse​ ​framförallt​ ​inom​ ​reklam​ ​och​ ​propaganda. Ge​ ​några​ ​exempel​ ​på​ ​sådana​ ​utifrån​ ​de​ ​valkampanjer​ ​som​ ​bedrivs​ ​inför​ ​val?
Lyfter​ ​problem​ ​som​ ​är​ ​aktuella​ ​i​ ​stunden.​ ​Stimulerar​ ​genom​ ​att​ ​göra​ ​reklam​ ​och​ ​propaganda för​ ​sådant​ ​som​ ​folk​ ​ser​... Köp tillgång för att läsa mer

Perceptionspsykologi | Instuderingsfrågor

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Perceptionspsykologi | Instuderingsfrågor.