Det perfekta brottet | Gymnasiearbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Gymnasiearbete
 • Godkänt
 • 33
 • 10356
 • PDF

Gymnasiearbetet: Det perfekta brottet | Gymnasiearbete

Ett gymnasiearbete med fokus på den laborativa delen av en brottsutredning. Syftet med gymnasiearbetet är dels att skapa en överblick över hur en brottsutredning går till, dels att få förståelse kring hur man identifierar ett offer eller en mördare. Vidare så redogör eleven även för hur man använder bevis för att sätta fast mördaren. Slutligen undersöker eleven också om det är möjligt att begå "det perfekta brottet", trots dagens välutvecklade kriminaltekniska utrustning.

Följande frågeställningar besvaras:
- Hur ser hela brottsutredningsprocessen ut? Från brott till straff.
- Hur identifierar man dåligt bevarade offer?
- Finns det perfekta brottet? I så fall, hur begås det?

Innehåll

Det perfekta brottet - Undersökning av den laborativa delen av en brottsutredning

1. Inledning
1.1. Bakgrund
1.2. Syfte
1.3. Frågeställningar
1.4. Avgränsningar
2. Metod
2.1. Litteratursökning
2.2. Empirisk undersökning
2.3. Arbetsfördelning
3. Brottsprocessen
3.1. Teori
3.2. Brottsutredning
3.3. Identifiering
3.3.1. DNA
3.3.2. Skelett
3.3.3. Tänder
3.3.4. Signalement
3.4. Det perfekta brottet
4. Resultat
5. Diskussion
6. Avslut
7. Källor
8. Bilagor

Utdrag

1. Inledning

1.1. Bakgrund
Idén till att göra ett arbete om hur en brottsutredning går till med huvudfokus på om det perfekta brottet finns eller inte uppkom då vi fann att vi hade ett gemensamt intresse i detta ämne. Vi valde då att försöka fördjupa våra kunskaper i de laborativa aspekterna av en brottsutredningsprocess och resultatet blev det här arbetet. Efter att diskuterat varför vi var intresserade av det här ämnet kom vi fram till att bådas intresse hade väckts redan i tidig ålder när vi börjat se på olika dokumentärserier om hur brott begås och utreds. De eventuella planerna om att arbeta inom detta område i framtiden gjorde också att vi ville fördjupa vår förståelse och därigenom få hjälp i valet av yrke.

1.2. Syfte
Syftet med arbetet var att fördjupa de kunskaper vi har erhållit från de diverse dokumentärserier vi har sett och därigenom få en bild av hur korrekta serierna är i förhållande till verkligheten. Detta då vi förstått att det är svårt att ge en klar bild av hur lång tid en utredning tar och hur utförlig den faktiskt är i en serie. Någon jämförelse mellan verklighet och TV-serier kommer dock inte göras i det här arbetet.
Eftersom vi läser kemi och bioteknik parallellt med att det här arbetet skrivs ville vi även fördjupa våra kunskaper inom dessa kurser då det är den här teorin som ligger bakom en brottsutredning. Detta ville vi göra genom att få en överblick över hur en brottsutredning går till samt få fram information om hur man identifierar ett offer eller en mördare och hur man använder bevisen för att sätta fast mördaren. Då vi vet att dagens kriminaltekniska utrustning är väldigt välutvecklad ville vi även se om det i dagens samhälle är möjligt att begå det perfekta brottet... Köp tillgång för att läsa mer

Det perfekta brottet | Gymnasiearbete

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-01-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Riktigt bra gymnasiearbete. Jag skriver lite åt det hållet, så fick väldigt mycket inspo. Men det var många källor som inte funkar längre :/
 • 2015-11-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Jättebra arbete som var till mycket hjälp