Den perfekta världen | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Svenska 1
  • B
  • 1
  • 714
  • PDF

Den perfekta världen | Diskuterande text

En personlig, diskuterande text där eleven beskriver hur en perfekt värld skulle se ut. Fokus ligger bland annat på lika möjligheter för alla och politikernas roll i samhället. Vidare så diskuterar eleven varför ett utopiskt samhälle är ett ouppnåeligt ideal.

Utdrag

Jag ska prata om den perfekta världen, hur en sån värld kan se ut, är det möjligt att ha en perfekt värld och möjliga problem med en perfekt värld.

I en perfekt värld ska alla människor vara lika värda, inget hat ska existera och alla människor ska ha bra levnadsvillkor, eller åtminstone ha samma levnadsvillkor så att världen blir en rättvis plats. Alla i världen ska få samma chans till ett bra liv, jämfört med dagens värld där vissa får hoppa av skolan för att jobba och tjäna pengar för att försörja familjen, medan det i andra delar av världen lever personer som får sin chans till ett bra liv men oftast väljer att kasta bort den chansen.

Man ska som individ inte känna sig hotad, våld ska inte existera, krig mellan länder ska... Köp tillgång för att läsa mer

Den perfekta världen | Diskuterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.