Periodtiden i vikterna i en centralrörelse | Labbrapport | Fysik 2

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
 • Fysik 2
 • B
 • 6
 • 1270
 • PDF

Periodtiden i vikterna i en centralrörelse | Labbrapport | Fysik 2

En labbrapport som syftar till att ta reda på periodtiden för vikter som väger olika, i en centralrörelse som utsätts av en centripetalkraft då människan snurrar med konstant fart. Med andra ord räknas här ut hur lång tid det tar för de vikterna att snurra ett helt varv då deras massa varierar. I det här fallet är avståndet till mittpunkten för vikten densamma och räknas som en konstant.

Innehåll

Syfte
Material
Teori
Metod / Utförande
Beräkningar
Resultat
Diskussioner och felkällor

Utdrag

MATERIAL
För att vi ska kunna utföra laborationen på ett bra sätt så måste vi såklart ha vikterna som ska vara med i den cirkulära centralrörelsen, våg så att vi kan väga vikterna (i vårt fall använde vi inte oss av vågor eftersom det står massan på vikterna), sen måste vi ha en tidtagarur så att vi kan stoppa tiden då vikten har passerat ett varv, vi behöver någon som kan mäta den sträckan vikten är ifrån cirkelns centrum, ett snöre som ska vara det som håller kulan ifrån Newtons andra lag dvs att plötsligt fortsätta längs hastighetsriktningen och till sist så behöver vi en dator med Excel så att vi kunde rita de olika funktionernas diagram.

TEORI
Vi har alltså ett snöre med en hängd vikt på som är riktad neråt och får kraften m1g. Under den cirkulära centrarörelsen så kommer vikten och snöret hamna vinkelrät mot sig själv innan fast över. Där har vi en kraft som är riktad in mot cirkelns centrum dvs centripetalkraften FC . Denna kraften är lika stor mg. Dvs mg = FC . Just denna centripetalkraften ges av spännkraften i snöret och därför är den riktad in mot... Köp tillgång för att läsa mer

Periodtiden i vikterna i en centralrörelse | Labbrapport | Fysik 2

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-09-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Lite otydlig, ostrukturerad rapport där det saknas en del teori och utförligare stycken. Språket var inte heller så bra och källor saknas helt.