Permeabilitet i cellmembran | Rödbeta | Labbrapport i Biologi 2

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Biologi 2
 • A
 • 5
 • 1116
 • PDF

Permeabilitet i cellmembran | Rödbeta | Labbrapport i Biologi 2

En labbrapport i Biologi 2, vars syfte är att studera permeabiliteten hos cellmembran och vilka ämnen som skadar levande cellers membraner. Experimentet utförs genom olika försök på en rödbetas cellmembran.

Elevens kommentar

Möjligtvis ändra dispositionen så hypotesen kommer först i arbetet.

Innehåll

- Inledning
-- Syfte
-- Bakgrundsteori
- Experiment
-- Materiel
-- Kemikalier
-- Metod
- Resultat/Uträkning
-- Ämne, Hypotes, Resultat
- Diskussion/Slutsats
-- Kokt vatten
-- Etanol
-- Ättiksyra
-- Natriumhydroxid
-- Salt (NaCl)
-- Aceton
- Felkällor

Utdrag

Materiel:
• 14 provrör
• Provrörsställ
• Kokplatta
• 600 ml bägare
• Pincetter

Kemikalier (Ämne, Kemisk betäckning, Farosymbol):
- Etanol 95 %
- Ättiksyra
- Natriumhydroxid
- Natriumklorid
- Aceton

Metod:
• Skär ut små bitar av rödbeta, lika långa.
• Skölj bitarna noga under rinnande vatten. Det röda färgämnet, betanin, från skadade celler ska tvättas ur. Betanin är rött i sur miljö gulbrunt i basisk
• Fördela bitarna i 7 provrör och tillför de olika lösningarna, vatten (i 2 provrör där ett är referens och det andra ska kokas några minuter), etanol, ättiksyra, natriumhydroxid, salt, bensin och aceton. Använd så lite som möjligt!
• Överför bitarna efter några minuter till provrör med vanligt vatten. Använd pincett!
• Fundera över vad ni tror ska hända
• Ta upp bitarna ur vattnet efter ca en halvtimme
• Ange de provrör där cellinnehållet har läckt ut och gör en uppskattning av färgintensiteten... Köp tillgång för att läsa mer

Permeabilitet i cellmembran | Rödbeta | Labbrapport i Biologi 2

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2014-09-30
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  En bra rapport där grunderna finns med. Saknar dock rubriker för hypotes/frågeställning!
 • 2016-02-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Allt, Väldigt bra. Hjälpte mig med min labb rapport och räddade mig från ett F.
 • 2015-11-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Tack det hjälpe.......
 • 2015-02-10
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Bra. Men anknyt inledning och diskussion!