Pony | Personal Narrative | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Engelska 5
  • B
  • 1
  • 497
  • PDF

Pony | Personal Narrative | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift på engelska, där eleven fick i uppgift att skriva om en händelse i sitt liv i form av en personlig berättelse (personal narrative). Eleven valde att skriva om när hon köpte sin första häst, en ponny (pony) vid namn Tapper.

Lärarens kommentar

You clearly have no problem expressing yourself in English. Both your vocabulary and grammar are great. You also have a well-working structure and as a reader, it is easy to follow in the text. Excellent!

Elevens kommentar

Jag skulle gjort paragraferna bättre i texten, det påpekade även min lärare.

Utdrag

It was a late Friday night when my mother started to talk about the responsibility of having a pony of my own. At that time I had started to give up the thought of having a one, so I barely listened. But then she said something that caught my attention.
- Are you really sure you that want a pony? It's a lot of job and you would have to take care of it every day.
I screamed yes so loud that I woke up my sister... Köp tillgång för att läsa mer

Pony | Personal Narrative | Inlämningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2016-06-19
    det hjälper jäte myck för dem som läser engelska 5 för att man kan hitta många ider som man kan använda till sin text.