Personlig identitet | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Psykologi 2b
  • Inget betyg givet
  • 2
  • 691
  • PDF

Personlig identitet | Frågor och svar

Frågor med personliga svar kring identitet. Fokus ligger bland annat på tonårsåldern, att spela olika roller i olika sammanhang, att umgås med det andra könet och "svenska" egenskaper.

Innehåll

1. Kan du beskriva fas 5 - Tonårsåldern? Har du börjat fundera över dina inre egenskaper? Känner du krav på dig? Vad är psykologiskt moratorium? Har du förebilder? Hur var du som barn? Hur vill du bli i framtiden?

2. I vilka olika sammanhang spelar du olika roller? Är du medveten hur andra uppfattar dig? Hur påverkar din familj dig?

3. Tycker du att det är lättare att umgås med ditt eget kön, eller är det lättare med det motsatta könet? Tänker män och kvinnor olika? Tycker du att förälskelse och sexualitet alltid hör ihop? Kan det vara komplicerat att hitta sin sexuella identitet?

4. Svensken beskrivs av invandrare som blyg, konfliktundvikande och prestationsinriktad. Är det så du tänker också? Har du "svenska" egenskaper som är gemensamma för alla svenskar?

Utdrag

Alla spelar olika roller i alla situationer som man befinner sig i även jag då man beter sig olika med olika personer då alla grupper har en viss jargong. Medvetenheten om hur man uppfattas av andra finns definitivt, likväl som jag är medveten om hur andra beter sig och uppfattas så är jag i princip lika medveten om hur jag... Köp tillgång för att läsa mer

Personlig identitet | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.