Personlighet och beteende | Psykologi | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Psykologi 2a
 • G
 • 5
 • 1658
 • PDF

Personlighet och beteende | Psykologi | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift i Psykologi 2a, där eleven undersöker begreppet "personlighet" och mänskligt beteende utifrån olika perspektiv inom psykologi. Det psykodynamiska perspektivet, beteendeperspektivet, humanistiska perspektivet, kognitiva perspektivet, biologiska perspektivet och socialpsykologiska perspektivet och teorier om personlighet inom dessa tas upp. De olika perspektiven jämförs också.

Innehåll

- Vad är personlighet
- Inledning
- Det psykodynamiska perspektivet
- Beteende perspektivet
- Humanistiska perspektivet
- Kognitiva Perspektivet
- Biologiska Perspektivet
- Socialpsykologiska Perspektivet
- Jämförelse av de olika psykologiska perspektiven
- Avslutning

Utdrag

"Vad är personlighet?
För mig begreppet personlighet är invidens sätt att fungera. Hur människor tänker, känner och beter sig. Tidigare relationer och erfarenheter ger upphov till försvaret och därmed skapas det vissa egenskaper hos individen. Egenskaperna bestämmer över människor hur ska de tänka, reagera och bete sig. Med hjälp av dem kan individen formas om. Dem egenskaperna kan avtas eller förstärks beroende på vilken situation man hamnar i och kan t o m skapas nya. Dessa egenskaper definierar begreppet personlighet dvs. personlighet består av individens sätt att reagera, attityder, beteende, uppfattningar och känslor.

Inledning:
Det finns olika psykologiska perspektiv som berättar om människors beteende från olika synsätt och de alla perspektiven har byggt upp sin egen teori.

Det psykodynamiska perspektivet:
Synsätt: Omedvetna konflikter och känslor från tidigare erfarenheter kan ge psykiska symtom. ( orsaken)
Enligt Freud består psyket av de tre strukturerna jaget, detet och överjaget. Jaget kan ses som den förnuftiga delen och en av dess viktiga uppgifter är att medla mella detet och överjaget. Detet står främst för våra drifter och impulser, överjaget för samvetet och moralen. I början dominerar detet därefter utvecklas jaget och överjaget. Freud byggde en teori om utveckling som utgår från att sexualdriften har en avgörande betydelse för oss redan från början och han anså att människans psyskiska utveckling hängde nära samman med i tidig barndom."... Köp tillgång för att läsa mer

Personlighet och beteende | Psykologi | Fördjupningsuppgift

[10]
Användarnas bedömningar
 • 2014-11-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra med fakta, hjälpte mig med min uppsats när jag satt fast.
 • 2015-03-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  En hjälp på traven när man sitter fast, stort TACK!
 • 2016-09-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Skit bra, använde den i skolan
 • 2016-09-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Hjälp på traven när det fastnar!