Personlighetsdrag hos seriemördare | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
  • Psykologi B
  • Inget betyg givet
  • 4
  • 928
  • PDF

Personlighetsdrag hos seriemördare | Utredande text

En utredande text i Psykologi B, där eleven beskriver personlighetsdragen hos seriemördare. Fokus ligger på beteendestörningar hos seriemördare och texten tar också upp vilka kriterier som måste uppfyllas för att en person ska klassas som en seriemördare, vilka inslag en seriemördares mord ofta har, motiv bakom seriemord och teorier kring en seriemördares utveckling.

Innehåll

I HUVUDET PÅ EN SERIEMÖRDARE

- Inledning (allmänt om ämnet)
- Bakgrund (situationsbeskrivning och tidigare forskning på området)
- Olika förklaringar/teorier med slutsatser
- Egen analys/reflektion
- Källförteckning

Utdrag

"Som nämns tidigare för att en person ska klassas som en seriemördare måste individen mördat minst tre offer, de är vanligt att seriemördare oftast lider av antisociala personlighetsstörningar, eller som man brukar kalla de psykopati/sociopati. Det är inte alltid att man ser de psykopatiska dragen hos personen utan de kan uppfattas som ganska normala och charmiga. Generella drag inom morden brukar vanligtvis omfatta ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Personlighetsdrag hos seriemördare | Utredande text

[0]
Inga användarrecensioner än.