Personlighetsteorier | Arketyper och personlighetstyper | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Psykologi 2b
 • C
 • 6
 • 2672
 • PDF

Personlighetsteorier | Arketyper och personlighetstyper | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete om personlighetsteorier inom psykologin. Bland annat Freuds och Jungs teorier diskuteras, samt femfaktorteorin som utgår från fem personlighetsdrag som anses vara avgörande för personligheten.

Syfte och frågeställning

Syftet med denna uppsatts är att fördjupa mig inom området personlighetspsykologi. Uppsatsen syftar också till att förklara begreppet personlighet utifrån olika psykologiska perspektiv, vilka komponenter personligheten innehåller och hur man mäter dessa. Genom arbetets gång ska jag besvara följande frågor:
1. Vilka är några av de mest välkända personlighetsteorierna, vilka har skapat dem och hur förklarar de begreppet personlighet?
2. Inom den analytiska psykologin pratar man om arketyper. Vad är de och hur kan de förklara personlighetstyper?

Elevens kommentar

Använda en annan typ av frågeställning.

Innehåll

Bakgrund/Inledning
Syfte och frågeställning
Teori
Metod
Resultat
Diskussion
Källhförteckning

Utdrag

Bakgrund/Inledning
Jag har valt att i kursen psykologi 2b göra min fördjupningsuppsats inom området personlighetspsykologi. Jag valde detta område eftersom Jag var nyfiken på hur forskning kring personlighet förklarar begreppet och hur man mäter det. Eftersom personlighet är något abstrakt går det inte att mäta i labb och sjukhus, därav nyfikenheten hur professionella möter ämnet.

---

Metod
Genom arbetets gång har jag använt mig av Internetkällor eftersom det, enligt mig, är det effektivaste sättet att ta reda på information. För att arbetet inte skulle vara allt för brett så avgränsade jag min frågeställning till att endast fokusera på ett få antal perspektiv och teorier.
För den första frågeställningen använde jag mig av fyra källor. Den första källan är en blogg som ägs av psykologiläraren Nina Emilsson. Jag litar på källans validitet eftersom hon är utbildad inom området. Källan var inte djupgående, men det spelar ingen roll eftersom jag ändå bara skulle göra en översiktlig redovisning om Freuds personlighetsteori. Den andra källan som jag använde, Härnöstudier, innehöll stora kvantiteter med information. Det var här jag införskaffade mig fakta angående The Big 5. Jag ser ingen anledning till att tvivla på innehållet eftersom det verkar stämma överens med den allmänna uppfattningen jag fått om teorin från att översiktligt söka om den på andra hemsidor. Hittaterapi hette den första hemsidan där jag tog reda på uppgifter om Jungs Personlighetsteori. Sidan är skapad av psykologistuderande så validiteten kan definitivt betvivlas. Den andra sidan jag använde mig av för att förklara Jungs teori, MargaretaLycken, ägs av en legitimerad psykolog och även... Köp tillgång för att läsa mer

Personlighetsteorier | Arketyper och personlighetstyper | Fördjupningsarbete

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-19
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  ...........................................
 • 2015-03-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  ttttttttttttttttttttttttttttt

Material relaterade till Personlighetsteorier | Arketyper och personlighetstyper | Fördjupningsarbete.