Perspektiv på djurförsök | Moral och konsekvenser

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 2
  • A
  • 11
  • 2031
  • PDF

Fördjupningsuppgift: Perspektiv på djurförsök | Moral och konsekvenser

En fördjupningsuppgift som undersöker och ger olika perspektiv på djurförsök utifrån moraliska principer och vilka konsekvenser djurförsöken får för samhället.

Lärarens kommentar

Ett bra sammanfattat resultat med löpande källhänvisning och en korrekt källförteckning. Bra källor samt granskning och bra analys och diskussion. Bra jobbat.

Innehåll

1. Inledning 6
1.1 Bakgrund 6
1.2 Syfte 6
1.3 Frågeställningar 6
1.4 Metod 6
1.5 Material 7
2. Resultat 8
3. Analys 9
4. Diskussion 10
5. Källförteckning 12

Utdrag

Det viktigaste syftet med att man väljer att testa på djur är att man måste kunna se hur en viss substans påverkar en hel kropp och inte bara en eller vissa celler. Det är viktigt att studera samspelet mellan celler i en levande organism för att upptäcka risk för infektioner och övriga komplikationer (AstraZeneca, 2015). Det är viktigt att se hur olika mediciner bryts ner och även dokumentera risken för bieffekter och den största delen utav försöksdjuren används i ett väldigt tidigt stadie av utveckling av just mediciner för att se hur organismen bryter ner läkemedlet och... Köp tillgång för att läsa mer

Perspektiv på djurförsök | Moral och konsekvenser

[0]
Inga användarrecensioner än.