Perspektiv på hälsa | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Årskurs 3
 • Annat
 • A
 • 5
 • 2059
 • PDF

Perspektiv på hälsa | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor och svar där eleven undersöker perspektiv på hälsa, välbefinnande och livskvalitet, där bland annat Katie Erikssons "hälsokors" presenteras. Vidare så reflekterar eleven över hälsa ur ett helhetsperspektiv (att se hela människan, både fysiskt och psykiskt), begreppet "livskvalitet" och vad vårdpersonal kan göra för att tillgodose vård- och omsorgstagarens behov.

Lärarens kommentar

Mycket välskrivet. Betyg A.

Innehåll

HÄLSA OCH LIVSKVALITET
- Katie Erikssons hälsokors
- Främja hälsa och välbefinnande
- Att se hälsa ur ett helhetsperspektiv
- Egenvård
- Begreppet "livskvalitet"
- Maslows behovstrappa
- Vad vårdpersonal kan göra för att tillgodose vård- och omsorgstagarens behov
- Att ha ett professionellt förhållningssätt
- Källförteckning

Utdrag

"I positionen C har personen objektiva tecken å sjukdom och känner sig sjuk. I position D har hon inga objektiva tecken på sjukdom men är sjuk.

Det som Katie Eriksson demonstrerar att en person kan vara sjuk men ändå må bra, och en annan person kan vara frisk samtidigt som denna person mår dåligt. Det handlar alltså om psykisk och fysisk ohälsa. En person som tex har skadat benet kan befinna sig i en kvadrat av fyra undertiden en person med alkoholmissbruk kan befinna sig ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Perspektiv på hälsa | Instuderingsfrågor

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-06-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2017-06-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  dat kan vara bra i helheten