Pestepidemin under medeltiden | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
  • Historia A
  • A
  • 4
  • 1637
  • PDF

Pestepidemin under medeltiden | Utredande text

En utredande text där eleven redogör för digerdöden och den pestepidemi som härjade i Europa under medeltiden. Eleven beskriver bland annat hur pestepidemin började, orsaken till pestepidemin, symptom för pesten, hur pesten spred sig, vilka som beskylldes för pesten och vilken påverkan pestepidemin hade på människorna under medeltiden.

Innehåll

MEDELTIDEN: PESTENS TID

- Digerdöden
- Hur pesten spred sig till Europa och vidare
- Judeförföljelser
- Hur människorna påverkades efteråt
- Tiden mellan digerdöden och spanska sjukan
- Epidemier kom med civilisationerna
- Källkritik
- Källor (i fotnoter)

Utdrag

"Digerdöden kallar man den pestepidemin som drabbade Europa år 1348 under senmedeltiden. Det var en sjukdom som spreds av smittade loppor i pälsen på råttor. Uppgifter om hur många som dog i digerdöden är osäkra, men troligast dog 75 miljoner människor, vilket motsvarar en tredjedel av Europas befolkning. Detta är den största epidemin någonsin i Europas historia.

När svåra sjukdomar bryter ut, eller stora ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Pestepidemin under medeltiden | Utredande text

[0]
Inga användarrecensioner än.