pH-förändringar vid titrering | pH-meter | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturbruksprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Annat
 • G
 • 4
 • 669
 • PDF

pH-förändringar vid titrering | pH-meter | Labbrapport

En kortfattad labbrapport, där eleven utfört en syra/bas-titrering. Med hjälp av en pH-meter har eleven följt en lösnings pH-förändring vid tillsättande av en viss mängd natriumhydroxid (NaOH).

Innehåll

SYRA OCH BAS:
- Sammanfattning
- Inledning
- Material/Kemikalier
- Metod
-- Uppgift 1
-- Uppgift 2
-- Uppgift 3
- Resultat: Titrerkurva
- Diskussion

Utdrag

Material/Kemikalier:
• Bägare
• Pipett
• Pipettfyllare
• Byrett
• Byrett-tratt
• Byretthållare
• Stativ
• Magnetomrörare
• Omrörarmagnet
• pH-meter
• Mätglas
• Saltsyra (HCl)
• Natriumhydroxid (NaOH)
• Avjonat vatten

Metod:
Uppgift 1: 2ml av varje lösning överfördes med hjälp av en pipett till varsin bägare (ny pipett till ny lösning) som sedan märktes med C2 och D2, det för att kunna veta vilken orginalflaska med lösningen som innehåller vad. En droppe Silvernitrat droppades i bägarna. Reaktioner antecknades.

Uppgift 2: Från provrören hälldes lösningarna till varsitt mätglas och sedan tiill varsin bägare. Även dessa bägare märktes som orginalflaskorna med A2 och B2. pH mättes i bägare A2, pH-värdet antecknades. 2ml saltsyra tillsattes i bägare A2 med hjälp av en pipett sedan mättes pH-värdet igen nya anteckningar gjordes. Denna metod användes även för bägare B2, samtliga resultat antecknades. Mellan varje mätning sköljdes pH-mätaren av med batterivatten.

Uppgift 3: Alla produkter mättes med hjälp av en pH-meter, det var viktigt att skölja av ph-metern mellan varje mätning så att rester inte påverkar resultatet i den nya bägaren. Även en liten bägare med batterivatten fanns tills hands så att pH-metern inte torkar... Köp tillgång för att läsa mer

pH-förändringar vid titrering | pH-meter | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra rapport men lite kort