pH-mätning - olika indikatorer | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Naturkunskap 2
  • A
  • 2
  • 641
  • PDF

pH-mätning - olika indikatorer | Labbrapport

En labbrapport som redogör för resultaten av ph-mätningar på olika lösningar, med hjälp av fyra olika indikatorer. Syftet med laborationen är att undersöka de olika metodernas tillförlitlighet.

Innehåll

Laboration: pH-mätning

- Syfte
- Bakgrund
- Material
- Metod
- Resultat
- Slutsats
- Felkällor

Utdrag

Material:

Små bägare, provrör, mätglas, sked, pH-papper, pH-meter, rödkålsavkok, BTB-lösning, ättika, tvättmedel, citronsyra, bikarbonat, propplösare, målarsoda, saltsyra.


Metod:
Under laborationen mättes pH-värdet på nio lösningar (ättika, tvättmedel, citronsyra, bikarbonat, propplösare, målarsoda samt tre olika koncentrationer av saltsyra) med hjälp av tre olika indikatorer (BTB-lösning, rödkålsavkok och pH-papper) samt en pH-meter. Mätningarna genomfördes i tre omgångar med tre lösningar åt gången.
En lösning av det ämne som skulle pH-bestämmas gjordes iordning genom att en liten mängd av ämnet löstes i ca 30ml vatten i en liten bägare. Lite av lösningen fördes sedan över till två provrör. I provrör nummer ett tillsattes några droppar BTB-lösning och färgen noterades. I provrör numer två tillsattes några droppar rödkålsavkok och lösningens färg jämfördes med färgskalan för rödkålsavkok. I bägaren doppades snabbt ett pH-papper och pH-värdet avlästes mot färgskalan. Därefter mättes pH-värdet i bägaren även elektroniskt med pH-metern. Detta upprepades för alla nio lösningarna och resultaten noterades i en tabell... Köp tillgång för att läsa mer

pH-mätning - olika indikatorer | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.