Philosophy | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Filosofi 1
  • C
  • 5
  • 1743
  • PDF

Philosophy | Instuderingsfrågor

Olika instuderingsfrågor om filosofi (philosophy) på engelska. Det mänskliga medvetandet, fri vilja och själens existens redogörs för utifrån olika perspektiv.

Observera att frågorna är på svenska, men svaren på engelska.

Innehåll

1. Om kropp och själ, medvetande, mentala tillstånd:
a) Vilka skillnader finns mellan en monistisk och en dualistisk syn inom medvetandefilosofin? Beskriv, gärna bland annat med hjälp av begreppet interaktionism, argument som skulle kunna användas mot dualismen.
b) Behaviorismen, identitetsteorin och funktionalismen har det gemensamt att de försöker undvika (eller kanske t o m förneka) begreppet själ. Förklara deras grundtankar och vad som skiljer dem åt.
2. Om orsak/verkan, fri vilja och ödet:
a) Vilka är skillnaderna i innebörd mellan begreppen determinism och fatalism?
b) Förklara varför det kan vara svårt att förena determinsim och/eller fatalism med tanken på en fri vilja.
c) Till sist lite analys och egna tankar – vilken är din uppfattning när det gäller dessa teorier, och varför?

Utdrag

A theory of human nature which is based upon the fact that both physical actions and phychological phenomenon are different types of actual behavior and that we therefore should exclude expressions of mental states such as the state of thinking, feeling ,wanting, remembering etc.
According to his particular view, there is no such thing as referring to emotions and thoughts as motives for... Köp tillgång för att läsa mer

Philosophy | Instuderingsfrågor

[0]
Inga användarrecensioner än.