Pierre Bourdieus teori om habitus | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Sociologi
  • Inget betyg givet
  • 2
  • 388
  • PDF

Pierre Bourdieus teori om habitus | Diskuterande text

En diskuteranden text där eleven undersöker den franska sociologen Pierre Bourdieus teori om habitus och sociala positioner genom att applicera den på två olika berömda personer: skådespelaren Will Smith och författaren David Lagercrantz. Med detta försöker eleven illustrera både styrka och brister i Bourdieus teori.

Notera att källor saknas.

Utdrag

Enligt Pierre Bourdieu består samhället av socialt rum, bestående av olika fält. Inom fälten urskiljs olika agenters sociala position genom habitus; agentens livsstil omedvetet blivit påverkad av sitt sociala fält.

Bourdieu påstår att sitt ursprungliga habitus inte går att kringgå, omedvetet finns värderingar, prioriteringar, språk och... Köp tillgång för att läsa mer

Pierre Bourdieus teori om habitus | Diskuterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.