Ungdomars Syn på Arbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 1b
  • A
  • 3
  • 1669
  • PDF

Ungdomars Syn på Arbete

En pilotstudie i Samhällskunskap där eleven undersökt ett antal ungdomar och deras syn på jobb och arbete. Eleven presenterar syfte och frågeställning, och diskuterar sedan två alternativa metoder för själva undersökningen (kvalitativ och kvantitativ). Resultatet presenteras i en sammanställning och avslutningsvis diskuterar eleven eventuella felkällor, definitions svårigheter, missledande resultat, urval och pilotstudiens validitet.

Lärarens kommentar

Mycket väl utförd, A+.

Elevens kommentar

Skriv en enkät som matchar resultatet!

Innehåll

- Syfte och frågeställning
- Metod
- Resultat

Utdrag

"Syfte & frågeställning:
Jobb bland ungdomar är vanligt hos vissa och ovanligt hos andra. Jobb är något som rör mig mycket och som jag spenderar mycket av min fritid på. Därför tycker jag att det är extra intressant och lärorikt att få reda på hur andra ungdomar har för relation till jobb. I media pratas och diskuteras det ständigt om arbetslöshet och därför vill jag veta hur det egentligen ser ut bland oss ungdomar.

Är det verkligen så stor del som är arbetslösa bland oss ungdomar som det snackas om? Det finns många obesvarade frågor kring detta ämne som jag skulle vilja besvara. Jag vill ta reda på så mycket som möjligt om ungdomars relationer till jobb. Om dem har jobb, varför, hur dem fick det eller varför dem inte har ett jobb osv."... Köp tillgång för att läsa mer

Ungdomars Syn på Arbete

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2016-05-19
    braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa