Plastpåsars miljöbelastning | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Gymnasiearbete
 • A
 • 3
 • 1153
 • PDF

Plastpåsars miljöbelastning | Inlämningsuppgift

En utförlig inlämningsuppgift med fokus på hållbar utveckling, som lyfter fram plastpåsars miljöbelastning. Eleven redogör inledningsvis för vilka åtgärder som man kan vidta på ett personligt plan för att vara mer miljövänlig, och berättar sedan om sitt eget experiment med att få samtliga personer i sitt hushåll att använda tygkassar istället för att köpa plastkassar. Avslutningsvis redogör eleven för hur högdensitetspolyeten som används i plastpåsar framställs och hur plastpåsar påverkan på miljön, samt fördelarna med att använda tygpåsar istället för plastpåsar.

Innehåll

The Habit Challenge – Inga plastpåsar!

- Step one and two: undersökning och inventering
- Step three: förändring
- Step four: utvärdering
- Figur 1: Hur högdensitetspolyeten (HDPE) framställs
- Litteraturförteckning

Utdrag

För plast ska kunna brytas ned måste diverse kemiska reaktioner med syre och solljus ske. När plastavfall dumpas i haven medför det att plasten hamnar i en mörkare och syrefattigare miljö än på land. Det betyder att plastavfall som hamnar i haven tar ännu längre tid på sig att brytas ned än den redan otroligt långa nedbrytningstiden på land. För det marina livet får detta förödande konsekvenser. Exempelvis så kan många djur både i haven och på land missta plastpåsen för mat, något som kan leda till förgiftning, förstoppning eller t.o.m. att... Köp tillgång för att läsa mer

Plastpåsars miljöbelastning | Inlämningsuppgift

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-06-15
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Uppsatsen var lite förkrånligt att förstå om man nu är en elev och söker stöd tycker jag Det var högnivå förklaring, vilket var bra
 • 2015-05-25
  ett bra arbete figurerna hjälper till att förstå innehållet bättre