Platon och Descartes och The Matrix | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Filosofi 1
 • Inget betyg givet
 • 4
 • 1659
 • PDF

Platon och Descartes och The Matrix | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift med fokus på kunskapsteori. Eleven redogör inledningsvis för Platon och Descartes och deras teorier, och analyserar sedan filmen "The Matrix" med utgångspunkt i filosofierna.

Innehåll

- Platon
- Idéläran
- Platons politiska utopi
- Descartes
- The Matrix
- Källor

Utdrag

Platon var en filosof som levde i Grekland och huvudstaden Aten. Han kom i kontakt med Sokrates och det var just Sokrates som är huvudperson i Platons berömda dialoger. Sokrates dömdes till döden utav den atenska folkdomstolen vilket ledde till att Platon lämnade staden och kom tillbaka tio år senare. Platon hade upplevt olika styrelseformer i Aten både “ trettio tyrannernas” styre och den “ atenska demokratin”. Eftersom det bara var fria män som fick rösta så var det bara en minoritet av befolkningen som hade politiskt inflytande. I dialogen Staten så formulerar han både sin idelära och sin politiska utopi, vilket hänger samman.
Idéläran
Många skulle säga att kunskap får man genom att studera världen runt omkring sig, en slags empirism alltså. Detta svaret räckte inte för Platon eftersom att världen runt omkring oss förändras hela tiden så kan de knappast ge upphov till en föränderlig och evig kunskap. Just en sådan kunskap var det som Platon letade efter. Platon satte allmänna begrepp eller idéer i centrum och hans teori kallas för idéläran. Så Platon var mer intresserad av det som fanns i människors huvuden än det som fanns i världen utanför. Platon gjorde en skarp åtskillnad den materiella världen som vi kan uppfatta med våra yttre sinnen ( sinnevärlden) och (idevärlden) som vi bara kan nå med vårt förnuft. Exempel en häst som vi ser i sinnevärlden har del i “hästens ide”, en vacker människa har del i “skönhetens ide” och en uppritad kvadrat har del i “kvadratens ide”. I idévärlden finns en hierarki av idéer där den allra högsta är “ godhetens ide”. Sann kunskap kan man bara hämta från idévärlden eftersom Platon menade att bara det som är evigt, fullkomligt och förstörbart kan vara sant. Genom att träna sitt förnuft kan vissa människor så att säga återerinra sig en del av den sanna kunskapen. Om dessa människor lever ett rent liv kan... Köp tillgång för att läsa mer

Platon och Descartes och The Matrix | Fördjupningsuppgift

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-11-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  sffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffaaaaaaaaaaa
 • 2016-01-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  helt okej faktiskt.. inte direkt dålig.