Pliktetik, Konsekvensetik & Sinnelagsetik | Frågor och Svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Religionskunskap A
 • A
 • 5
 • 2650
 • PDF

Instuderingsfrågor: Pliktetik, Konsekvensetik & Sinnelagsetik | Frågor och Svar

Frågor och svar kring begreppen pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik (inom etik och moral). Med utgångspunkt i dessa begrepp tar eleven ställning till ett antal frågeställningar, som omfattar ett antal vardagliga moraliska dilemman (se frågeställningarna under "Innehåll").

Innehåll

1. Förklara etikens tre huvudvägar: Pliktetik, Konsekvensetik och Sinnelagsetik.

2. Jämför pliktetiken, konsekvensetiken och sinnelagsetiken och förklara de svårigheter som är förenade med de olika ståndpunkterna.

3. För att en trebarnsmor ska överleva krävs en blodtransfusion. Problemet är att kvinnan är medvetslös och att hennes make förbjuder läkaren att ge blod av religiösa skäl. Hur bör läkaren handla?

4. Är det rätt att stjäla någon annans egendom? Är det rätt att stjäla mat? Är det rätt att stjäla någon annans verk, t ex fildelning på Internet? Finns det någon skillnad mellan exemplen? Resonera hur en pliktetiker, konsekvensetiker och sinnelagsetiker skulle resonera i de två fallen. Vad tycker du själv? Vad skulle hända i samhället om alla tyckte som du?

5. Idag diskuteras ifall Sverige behöver en lagstiftning som tvingar människor att ingripa när en olycka skett eller brott begås. Behövs en sådan lagstiftning tycker du? Skulle du själv ingripa vid en pågående misshandel eller om det skett en bilolycka. I båda fallen är du först på plats och det är bara du som är där. Varför skulle du ingripa eller inte ingripa? Vilka värden tycker du är viktiga i respektive fall?

Utdrag

(Från problemställning 3)

"Om läkaren vore pliktetiker skulle han gå efter sina egna plikter. I en läkares arbete ingår det att man ska göra allting i sin makt för att rädda ett liv. I det här fallet krävs det att han gör en blodtransfusion för att rädda hennes liv, så han bör göra..."... Köp tillgång för att läsa mer

Pliktetik, Konsekvensetik & Sinnelagsetik | Frågor och Svar

[8]
Användarnas bedömningar
 • 2015-01-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra förklaringar och bra exempel i form av case. Medan stavas medan och inte medans. :)
 • 2015-02-11
  Jätte bra! Tack så mycket den hjälpte verkligen till.
 • 2016-05-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra! Hjälpte mig förstå vad allting innebar
 • 2016-03-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  jätte bra skrivet, hjälpte mig mycket , tack!