Plötslig hjärtdöd i idrottsvärlden | Gymnasiearbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Gymnasiearbete
  • E
  • 11
  • 3220
  • PDF

Gymnasiearbetet: Plötslig hjärtdöd i idrottsvärlden | Gymnasiearbete

Ett gymnasiearbete som handlar om plötslig hjärtdöd i idrottsvärlden. Syftet med arbetet är att undersöka varför idrottsutövare drabbas av detta samt vad som kan göras för att förebygga fenomenet.

Innehåll

Kapitel 1: 4
1.1 Bakgrund: 4
1.2 Syfte: 4
1.3 Frågeställning: 4
1.4 Metod & Material: 4
1.5 Avgränsningar: 5
1.6 Disposition: 5
Kapitel 2: 6
2.1 Hypertrofisk Kardiomyopati (HCM): 6
2.2 Hjärtkontusion (Commotio Cordis): 7
Kapitel 3: Förebyggandet & Analys 8
Sammanfattning & Analys: 10
Källförteckning: 11

Utdrag

1.1 Bakgrund:

Idrottare har sedan längesen drabbats av plötslig hjärtdöd och detta har på senaste tid uppmärksammats mer och mer i media. Dock så är detta inget nytt fenomen. Det är fem till tio unga idrottare årligen som drabbas av en så kallad plötslig hjärtdöd i vårt lilla glesa land Sverige. Enligt studier gjorda av forskare så är denna siffra tragiskt nog konstant. Dock så chockas fortfarande idrottsvärlden av dessa tragiska dödsfall vare sig de är inför en fullsatt stadium eller framför föräldrar som tittar på deras barns fotbollsmatch.
1.2 Syfte:

Syftet med detta gymnasiearbete är att undersöka dessa hjärtrelaterade dödsfall inom idrottsvärlden, men även att undersöka varför idrottsmän och idrottskvinnor påverkas som mest.
1.3 Frågeställning:

Varför drabbas idrottsmän och idrottskvinnor av plötslig hjärtdöd och hur kan det förebyggas?
1.4 Metod & Material:

Metoder jag kommer att använda mig av för att skriva detta gymnasiearbete är att studera sekundärmaterial i form av vetenskapliga rapporter på språken svenska och engelska. Anledningen till att jag förlitar mig på och använder vetenskapliga rapporter istället är för den vetenskapliga litteraturen som finns tillgänglig har svårigheter att konkurrera med de vetenskapliga webbaserade rapporterna på grund av dess åldersfaktor. En fördel med sekundärmaterial i form av vetenskapliga rapporter är att de finns många mängder samt att de är aktuella vilket de vetenskapliga böckerna ej är.

På grund av mängden av rapporter så har jag kunnat utvinna mer information och att kunnat få diverse perspektiv. En annan fördel till med denna sorters källa jag har valt är att de har med stor säkerhet blivit granskade då deras rapporter är publicerade på prestigefyllda medicinska websidor samt att de är läkare som har skrivit det. Detta gör mina källor väldigt trovärdiga och ger mig ingen misstanke om att informationen är felaktig. Dock så kan man aldrig veta till fullo om rapportskribenten har haft en tendens att utgå från ett specifikt tankesätt. Detta i sin tur kan ha kunnat leda till att de har tolkat sitt material på ett sådant sätt att källan blir mindre trovärdig.

Jag kommer även att utnyttja boken ”Uppsatshandboken” av Siv Strömqvist för att få vägledning och råd under min rapportskrivning.

1.5 Avgränsningar:

Som min frågeställning lyder så tänker jag studera, varför drabbas idrottsmän och idrottskvinnor av plötslig hjärtdöd? Denna fråga är väldigt bred och för att arbetet inte ska bli så långt så har jag valt att fokusera och lägga vikt på är plötsliga hjärtdödsfall som har med sjukdomen Hypertrofisk Kardiomyopati (HCM) och Traumatisk Hjärtkontusion (Commotio Cordis). Jag valde att avgränsa till dessa dödsorsaker eftersom de är ledande när det gäller plötslig hjärtdöd. Av alla hjärtrelaterade dödsfall inom idrottsvärlden så ligger Hypertrofisk Kardiomyopati på 26,4 % och Traumatisk Hjärtkontusion 19,9 %... Köp tillgång för att läsa mer

Plötslig hjärtdöd i idrottsvärlden | Gymnasiearbete

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Plötslig hjärtdöd i idrottsvärlden | Gymnasiearbete.