Plutonen | Ledarskap | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Ledarskap och organisation
 • C
 • 1
 • 583
 • PDF

Plutonen | Ledarskap | Analys

En kortare analys av filmen "Plutonen" från 1986, som utgår från teorier om ledarskap. Gruppdynamik, ledarskap och hierarki i filmen diskuteras här, utifrån vilka roller de olika karaktärerna Barnes och Elias intar i filmens handling.

Utdrag

"Soldaternas arbete är att fullfölja ett mål och att klara av en uppgift. Ledarskapet i denna organisation är väldigt viktigt för att de ska komma närma sitt mål. Så länge soldaterna bara är i sitt läger så har de inte något stort behov av ledarskap men så fort de ska göra en uppgift där det finns något syfte och mål så uppstår frågan om ledarskap. De är då de behöver ha ett klart och tydligt ledarskap, annars så uppstår de..."... Köp tillgång för att läsa mer

Plutonen | Ledarskap | Analys

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-11-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Nice arbete! kvick!!