PM: Fördomar mot svenska dialekter

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Svenska 2
  • A
  • 4
  • 1221
  • PDF

PM (Promemoria): PM: Fördomar mot svenska dialekter

Det här är ett utredande PM som handlar om fördomar mot, och attityder till, svenska dialekter. PM:et utgår från följande frågeställningar:

Vilka dialekter är populära bland det svenska folket?

Vilka fördomar och attityder finns det mot olika dialekter runt om i Sverige?

Varför är finns det olika fördomar och attityder mot olika dialekter?

Innehåll

1.1 Bakgrund
1.2 Syfte och frågeställning(ar)
1.3 Metodbeskrivning
(1.4 Avgränsningar)
2. Resultat
3. Diskussion
Referenslista

Utdrag

1.1 Bakgrund
Jag har valt att utreda svenska dialekter. Sverige är indelat i flera olika dialektområden. Allt ifrån nordliga nybyggarmål och Kailxmål längst uppe i norr, till östdanska dialekter längst nere i söder.

I den här artikeln kommer jag ta upp vilka dialekter som är populära och vilka attityder det finns mellan olika dialekter i allmänhet. Jag kommer ta upp påståenden om hur dialekt, maktrelationer och attityder hänger ihop med hur vi lever och talar.

Vi kommer genom hela livet möta människor som pratar annorlunda än oss dig själva, vissa kanske vi inte ens förstår trots att vi pratar samma språk. Jag tycker det är intressant hur ens dialekt uppfattas och det skulle jag vilja gå djupare in på.

1.2 Syfte och frågeställning(ar)

Syftet med denna utredning är att undersöka det det faktum att vi kanske bemöter människor på olika sätt beroende på vilken dialekt eller brytning de har... Köp tillgång för att läsa mer

PM: Fördomar mot svenska dialekter

[0]
Inga användarrecensioner än.