Pojken i randig pyjamas | Bokanalys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Svenska som andraspråk 1
  • B
  • 5
  • 2428
  • PDF

Pojken i randig pyjamas | Bokanalys

En bokanalys av John Boynes bok "Pojken i randig pyjamas" (The Boy in the Striped Pyjamas) där eleven analyserar viktiga händelser i boken.

Lärarens kommentar

Väldigt mycket som är bra, det märks att du jobbat! Det bästa är när du förklarar karaktärerna och när du diskuterar varför romanen är viktig och vad man kan lära sig om den. Mycket bra jobbat!

Elevens kommentar

Jag borde ha jobbat ännu mer med citat och sidhänvisningar.

Studienets kommentar

Notera att det finns språkliga förbättringsmöjligheter.

Innehåll

Inledning
Analys
Sammanfattning

Utdrag

Inledning

Efter​ ​att​ ​ha​ ​läst​ ​​Pojken​ ​ i​ ​ randig​ ​ pyjamas​ ​​ kommer​ ​jag​ ​nu​ ​att​ ​göra​ ​en​ ​skönlitterär​ ​analys​ ​av boken.​ ​Jag​ ​kommer​ ​att​ ​börja​ ​med​ ​att​ ​analysera​ ​var​ ​romanen​ ​utspelar​ ​sig​ ​samt​ ​beskriva miljön,​ ​hur​ ​länge​ ​den​ ​utspelar​ ​sig,​ ​vilka​ ​som​ ​är​ ​viktiga​ ​karaktärer​ ​i​ ​boken​ ​och berättarperspektivet.​ ​Sedan​ ​ska​ ​jag​ ​även​ ​analysera​ ​bokens​ ​olika​ ​tema​ ​samt​ ​nämna​ ​viktiga händelser​ ​som​ ​utspelas​ ​i​ ​boken.​ ​Efter​ ​detta​ ​kommer​ ​jag​ ​att​ ​analysera​ ​författarens​ ​stil​ ​och idéer​ ​med​ ​boken​ ​för​ ​att​ ​sedan​ ​sammanfatta​ ​romanen​ ​och​ ​diskutera.

Romanen​ ​utspelar​ ​sig​ ​i​ ​Tysklands​ ​huvudstad​ ​som​ ​är​ ​Berlin,​ ​och​ ​ett​ ​ställe​ ​som​ ​heter Auschwitz​ ​som​ ​ligger​ ​nära​ ​Polen.​ ​​ ​Detta​ ​vet​ ​jag​ ​eftersom​ ​på​ ​sida​ ​23​ ​står​ ​det​ ​“​ ​lämna​ ​kvar Gretel​ ​i​ ​Berlin​ ​för​ ​att​ ​se​ ​efter​ ​huset”,​ ​och​ ​på​ ​sida​ ​94​ ​står​ ​det​ ​“​ ​Jag​ ​tror​ ​inte​ ​att​ ​jag​ ​någonsin hade​ ​varit​ ​i​ ​Polen​ ​innan​ ​jag​ ​kom​ ​hit”.​ ​På​ ​sidan​ ​93​ ​får​ ​vi​ ​reda​ ​på​ ​att​ ​dem​ ​är​ ​i​ ​Polen,​ ​“​ ​Shmuel stirrade​ ​på​ ​honom​ ​ett​ ​ögonblick​ ​och​ ​öppnade​ ​munnen​ ​och​ ​stängde​ ​den​ ​igen​ ​två​ ​gånger​ ​i​ ​följd, som​ ​om​ ​han​ ​noga​ ​övervägde​ ​det​ ​han​ ​skulle​ ​säga.​ ​Men​ ​det​ ​här​ ​är​ ​ju​ ​Polen”.​ ​​ ​I​ ​Berlin​ ​får​ ​man endast​ ​se​ ​hur​ ​det​ ​är​ ​i​ ​Brunos​ ​hus,​ ​men​ ​i​ ​Auschwitz​ ​beskriver​ ​de​ ​hur​ ​koncentrationsläger​ ​ser ut​ ​på​ ​sida​ ​34​ ​och​ ​35.​ ​På​ ​sida​ ​34​ ​i​ ​boken​ ​“​ ​Vart​ ​de​ ​än​ ​såg​ ​kunde​ ​de​ ​se​ ​människor​ ​-​ ​långa, korta,​ ​gamla,​ ​unga,​ ​allihopa​ ​sysselsatta​ ​på​ ​olika​ ​sätt”.​ ​Samt​ ​på​ ​sida​ ​35​ ​i​ ​boken​ ​“​ ​Bruno​ ​och Gretel​ ​kunde​ ​se​ ​flera​ ​hundra​ ​människor,​ ​men​ ​det​ ​fanns​ ​så​ ​många​ ​baracker​ ​där”.​ ​I​ ​dessa​ ​två citat​ ​beskriver​ ​författaren​ ​vad​ ​Bruno​ ​och​ ​Gretel​ ​ser​ ​utanför​ ​deras​ ​fönster.​ ​Dem​ ​kunde​ ​se hundratals​ ​människor​ ​och​ ​det​ ​innebär​ ​att​ ​dem​ ​har​ ​sett​ ​hundratals​ ​judar​ ​både​ ​korta,​ ​långa, unga​ ​och​ ​gamla.​ ​“​ ​kom​ ​ut​ ​en​ ​klunga​ ​barn​ ​som​ ​kurade​ ​ihop​ ​sig​ ​tillsammans​ ​och​ ​som​ ​en​ ​grupp soldater​ ​skrek​ ​åt”.​ ​​ ​I​ ​detta​ ​citat​ ​beskriver​ ​dem​ ​hur​ ​elaka​ ​soldaterna​ ​var​ ​mot​ ​den​ ​judiska​ ​barnen som​ ​inte​ ​lyssnade​ ​på​ ​soldaterna,​ ​i​ ​detta​ ​citat​ ​beskriver​ ​dem​ ​vilka​ ​straff​ ​man​ ​fick​ ​om​ ​man​ ​inte lydde​ ​vad​ ​soldaterna​ ​gav​ ​order.

Romanen​ ​utspelar​ ​sig​ ​​ ​mellan​ ​1943​ ​och​ ​1945​ ​i​ ​Berlin​ ​och​ ​Polen​ ​det​ ​vet​ ​jag​ ​eftersom​ ​det​ ​står på​ ​sida​ ​82​ ​i​ ​boken​ ​“​ ​Ja,​ ​jag​ ​vet​ ​att​ ​jag​ ​föddes​ ​den​ ​15​ ​april​ ​1934…​ ​sa​ ​Bruno”.​ ​​ ​Bruno​ ​och Shmuel​ ​är​ ​födda​ ​på​ ​samma​ ​år​ ​1934​ ​och​ ​om​ ​man​ ​adderar​ ​det​ ​med​ ​nio​ ​blir​ ​det​ ​1943​ ​då​ ​det pågick​ ​andra​ ​världskriget.​ ​Det​ ​finns​ ​också​ ​bevis​ ​i​ ​boken​ ​när​ ​andra​ ​världskriget​ ​börjar eftersom,​ ​i​ ​boken​ ​nämner​ ​dem​ ​Furien​ ​vilken​ ​innebär​ ​Adolf​ ​Hitler.​ ​Om​ ​man​ ​har​ ​lärt​ ​sig historien​ ​om​ ​kriget​ ​kan​ ​man​ ​lista​ ​ut​ ​årtalet.​ ​“​ ​Följ​ ​med​ ​mig​ ​ner,​ ​sa​ ​mamma​ ​och​ ​gick​ ​före​ ​mot den​ ​stora​ ​matsalen​ ​där​ ​Furien​ ​hade​ ​varit​ ​på​ ​middag​ ​veckan​ ​innan”​ ​sida​ ​8.​ ​​ ​På​ ​sidan​ ​173​ ​i boken​ ​får​ ​jag​ ​reda​ ​på​ ​när​ ​andra​ ​världskriget​ ​slutar​ ​och​ ​det​ ​är​ ​på​ ​år​ ​1945.​ ​Sida​ ​173​ ​“​ ​Några månader​ ​efter​ ​det​ ​kom​ ​det​ ​några​ ​andra​... Köp tillgång för att läsa mer

Pojken i randig pyjamas | Bokanalys

[0]
Inga användarrecensioner än.