Polära och opolära ämnen | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Kemi 1
 • A
 • 3
 • 1182
 • PDF

Polära och opolära ämnen | Labbrapport

En labbrapport om polära och opoläre ämnen där eleven beskriver en laboration som läraren har genomfört.

Syfte:
Syftet med laboration är att se hur andra ämnen löser sig med vatten. Vi ska undersöka olika ämnens löslighet i vatten. Vi ska lära oss vilka ämnen som är polära och opolära.

Innehåll

Syfte
Material
Hypotes
Utförande/ Metod
Resultat
Analys
Slutsats

Utdrag

Utförande/ Metod:
Vi gjorde 3 olika undersökningar med vatten (H2O). Först började min lärare med att ta fram en bägare och fylla den med vatten och efteråt tillsatte läraren ett färgämne så att experimentet skulle synas tydligt om ämnena löste sig eller inte, för att vatten har en genomskinlig färg. När läraren fick de färgade vattnet så testade vi att droppa in lite olja och se ifall de löste sig eller inte. Men det var viktigt att blanda ihop ämnena som fanns i bägaren för att lösningen ska ske, vi väntade en stund och fick resultatet.
Sedan tog hon fram en annan bägare med de färgade vattnet och droppade lite etanol (CH3−CH2−OH) och blandade ihop de ordentligt. Därefter fick vi fram resultatet som visade sig vara samma som min hypotes.
Efter dess plockade hon fram en annan bägare, där hon fyllde vatten och droppade i glycerol. Det dröjde lite tid innan man fick fram resultatet och lösningen var jättelångsam.
Läraren tog en ny bägare och testade glycerol och olja. Läraren lade in lite från varje i en bägare och rörde om blandningen med en sked. Det dröjer lite tid innan blandningen får resultatet. Sedan fick vi resultatet och... Köp tillgång för att läsa mer

Polära och opolära ämnen | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2018-12-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  den är bra