Polära och opolära alkoholer | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Kemi 1
  • C
  • 4
  • 830
  • PDF

Polära och opolära alkoholer | Labbrapport

En labbrapport vars syfte är att utreda om olika alkoholer är polär eller opolära, dvs. om de är lösliga i vatten. I laborationen undersöks propanol, butanol, pentanol, och hexanol.

Innehåll

Polära och opolära alkoholer

- Inledning
- Frågeställning
- Hypotes
- Material och metod
- Resultat
- Diskussion
- Källor

Utdrag

Material och metod:

Provrör, provrörsställ, korkar, plastpipett (1 ml), mikropipett (0,01 ml), spetsar till mikropipetten, vortexapparat

Tillsätt 1,00 ml vatten till vart och ett av provrören (ett provrör per alkohol) med hjälp av plastpipetten. Använd mikropipett (med spets på) för att tillsätta 0,01 ml av alkoholen du ska undersöka. Stäng provröret och blanda. Avgör om alkoholen har löst sig i vattnet eller inte. Skriv ner dina observationer, hur ser det ut när alkoholen löst sig och när den inte har det? Om den har löst sig tillsätt en ny portion alkohol. Blanda och observera. Fortsätt att tillsätta och blanda tills alkoholen inte längre löser sig. Tillsätt dock inte mer än 1,00 ml alkohol. I slutet kan vortexapparaten användas för att blanda provrörets innehåll... Köp tillgång för att läsa mer

Polära och opolära alkoholer | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.