Politik under 1500- & 1600-tal | PM

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (före 2011) Årskurs 2
  • Historia A
  • Inget betyg givet
  • 2
  • 907
  • PDF

PM (Promemoria): Politik under 1500- & 1600-tal | PM

PM:et beskriver kort de europeiska stormakternas politik under 1500-1600 talet. Fokus ligger på förhållandet mellan monarki, adel och kyrka, samt hur dessa samhällsgrupperingar påverkade politiken och styret i de olika länderna.

Bemärk vänligen att källhänvisning saknas.

Utdrag

Jag har fått i uppgift att skriva en promemoria om politik under 1500- och 1600 tal. Med hjälp av böcker vi fått i skolan och internet så ska jag försöka skriva en sammanfattning med mina egna åsikter.
Under medeltiden hade den politiska huvudtanken varit att alla kristna skulle utgöra en enhet. Då länderna allt mer splittrades och kungarna började förlorade sin makt försökte både påvar och kejsare att ta över ledarskapet och leda de kristna. Under 1500-talet började tankarna om ett åter förverkligande av en kejsarmakt över västerländska kristenheten att uppstå.
Karl V, kejsare över det tysk-romerska riket, hade detta som mål men lyckades inte utföra sina planer dels pga. den Luterska reformationen som splittrat det kristna västerlandet.
Med de stater som växte fram under 1500-talet började furstar och kungar återfå allt mer makt. Krigsstilen ändrades så att pansarklädda riddare, som utgjorde adeln, byttes ut mot fotfolk, gevär och kanoner vilket gjorde att adeln förlorade en stor maktposition i samhället.
Lönerna till soldaterna bestod nu istället av pengar jämfört med tidigare då adeln blivit betalda med landområden. Detta blev dyrt och ..... Köp tillgång för att läsa mer

Politik under 1500- & 1600-tal | PM

[0]
Inga användarrecensioner än.