Politisk öppenhet | Undersökning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Psykologi 1
  • B
  • 6
  • 1963
  • PDF

Politisk öppenhet | Undersökning

En undersökning där eleverna har utfört ett socialt experiment för att se om invånarna i Norrköping var villiga att dela med sig av sin politiska hållning. Eleverna undersöker också om det varierar mellan olika åldersgrupper och mellan kön.

Innehåll

Syfte
Experiment
Förberedelse
Utförande
Analys av resultatet
Resultat
Etisk diskussion
Slutsats
Utvärdering
Källförteckning

Utdrag

Syfte:​ Syftet med detta sociala experiment är för att observera om vår hypotes gällande om de svenska medborgarna är villiga att dela med sig sin politiska ställning eller inte, vilket parti de skulle valt och hur de delar med sig av information beroende på åldersgrupp och kön. På så sätt får vi en helhetssyn om hur respektive åldersgrupp samt kön delar med sig av sin politiska ställning utifrån undersökningen vi observerat i Norrköping. Man kan även utifrån detta få en omfattande inblick kring vidare hur individerna ställer sig för öppenhet av deras politiska ideologier och vad de vill rösta på om det var val.

Experimentet

Förberedelse

Vi förberedde oss genom att ställa upp frågor vi skulle ställa våra respondenter (folk vi intervjuade på olika områden i centrala Norrköping för att få en sån bred åldersgrupp och könsfördelning som möjligt). Även genom att vi diskuterade i grupp vad för fråga som skulle vara mest relevant att ställa till människor i Norrköping och vilken plats som skulle vara mest lämplig att intervjua på där könsfördelningen och åldersgruppen är varierade. Vi kom fram till både huvudfrågan vi skulle fråga personerna men också vilken offentlig plats vi skulle välja att utföra experimentet i, vi drog slutsatsen att centrum (Norrköping City) var passande att utföra det på eftersom människor som vandrar där dagligen är varierade av både åldersgrupp samt kön. Frågan vi skulle ställa gällande vilket politiskt parti de förhöll sig till och om de var öppna med att dela med sig sin ställning kring det var följande: “Vilket parti skulle du rösta på om det var val idag”? och vi la även till “Du behöver inte svara om du ej vill dela med dig din politiska ställning”, vilket skulle få de att känna sig mer bekväma och trygga eftersom det är en social regel i Sverige att inte offentligt vara öppen kring sina politiska åsikter och förhållningen inom den ramen. Vilket var därför vi förberedde oss med den meningen eftersom det skulle ge varje individ eller grupp vi ställde frågan till, en baktanke att vi inte är dömande eller enbart är ute efter vad för politisk ställning de har och hänger samman med.

Utförande

Vi genomförde experimentet på den mest lämpliga och offentliga området, vilket var .... Köp tillgång för att läsa mer

Politisk öppenhet | Undersökning

[0]
Inga användarrecensioner än.