Politisk påverkan | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Samhällskunskap 1b
  • A
  • 7
  • 4157
  • PDF

Politisk påverkan | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift där eleven svarar på följande frågor om politisk påverkan.

1. Diskutera hur stora möjligheterna är att påverka politiska beslut på olika nivåer (kommun, landsting, riksdag och regering samt EU) och om vissa aktörer (exempelvis olika individer, grupper, företag, intresseorganisationer) har större eller mindre möjligheter att påverka.

2. Hur påverkas olika typer av grupper och samhället av politiska beslut på olika nivåer?

3. Hur kan man vitalisera demokratin, dvs. öka medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut/sina liv?

4. Källkritisk diskussion:

Utdrag

Som sextonåring i Sverige är det enklaste sättet som ungdom att påverka de politiska besluten som tas i Sverige genom informella vägar. Jag skulle till exempel kunna sprida ordet om vad jag tycker är fel eller rätt inom politiken genom att samla med mig människor som tycker detsamma som jag detta. Detta genom att skapa namnlistor eller genom att skapa och bjuda in folk till en grupp på nätet, där jag kan nå ut till massvis av människor då internet och sociala medier är portaler där det är väldigt lätt att nå ut till människor från hela landet från olika åldrar och klasser har tillgång till informationen som jag sprider ifall jag väljer att göra det öppet för alla att se. Enligt mig är det väldigt viktigt att utnyttja yttrandefrihetslagen då det kan hjälpa oss att forma vårt samhälle som vi vill. Jag skulle även kunna gå med i ett politiskt partis ungdomsförbund (som till exempel SSU som är Socialdemokraternas ungdomsparti) och vara med och påverka samhället i frågor som rör mig som ungdom, som till exempel skola, jobb och bostad, dem kan även påverka riktningen som partiet ska jobba mot vilket gör ungdomsförbunden till något som gör påverkan på samhället. En nackdel med ungdomsförbunden är att man inte har någon makt att vara med och bestämma mer än det som snackas inom ungdomsförbundet, som till exempel i riksdagsvalet då vi inte har något rösträtt och inte kan göra vår röst hörd. Dem i ungdomsförbundet kan dock vara med och sprida deras tankar inom politiken genom att prata om det inför skolklasser och människor inom samhället för att göra dem mer kunniga om vad de olika partierna vill, vilket är väldigt viktigt för att människor ska kunna utnyttja deras rättigheter i samhället. Att vi som är under 18 inte har rätt till att rösta ger oss även ingen röst i EU-val, och inte heller val inom kommunen eller i landstingen. Detta är på ett sätt positivt eftersom att många ungdomar inte tänker på politik i min ålder, och troligen inte kan ta ett sådant stort beslut i den unga åldern. Å andra sidan finns det vuxna medborgare med rösträtt som inte heller kan ta helt klara beslut, och inte läst på tillräckligt om det dem röstar på, vilket kan ses som en orättvisa bland ungdomarna som känner att dem vill påverka samhället genom att rösta, vilket enligt mig är negativt då många vuxna inte utnyttjar sig makt. Något som kan kritiseras när det kommer till att rösta är att ens röst inte kan göra en särskild stor skillnad, då flera miljoner människors röster även räknas med när det kommer till riksdagsvalet, vilket leder till att det finns en väldigt liten chans att du får just din vilja igenom samtidigt som vallokalerna och politiska partier vill att vi ska rösta med tanken på att varje röst räknas, varje åsikt är värdefull, tex. vid senaste presidentvalet i USA kunde... Köp tillgång för att läsa mer

Politisk påverkan | Fördjupningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2019-01-19
    bra