Politisk utveckling: Tanzania | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 2
  • B
  • 20
  • 3138
  • PDF

Politisk utveckling: Tanzania | Fördjupningsarbete

Det här är ett utförligt fördjupningsarbete som handlar om den politiska utvecklingen i Tanzania sedan tiden som kolonialiserat land.

Uppgiftsbeskrivningen var följande:

Välj ett land och undersök hur landets politiska utveckling har sett ut. Börja med en beskrivning av nuläget och undersök sedan vilka historiska och ideologiska villkor som du anser har påverkat och lett fram till landets nuvarande situation. Ange också om du anser att det finns enskilda personer som har haft betydelse för den politiska utvecklingen. Diskutera också i vilken utsträckning de teorier om samhället som nämns i kapitlet är giltiga och användbara för att förklara utvecklingen. Gör en avgränsning i tid för ditt lands utveckling. När du gör din avgränsning får du ta hänsyn till ditt lands historia.

Innehåll

Inledning/bakgrund 3
Syfte 3
Metod 3
Planering 3
Avhandling/ redovisning av resultat 4
Diskussion 12
Utvärdering 15
Referenser 16
Hänvisning till källor på Internet 17

Utdrag

Historia bakom kolonialiseringen

Tanzania likaså som många andra länder var under lång tid kolonialiserat. Dels av tyskarna men öarna till havs var under brittiskt styre. Men historien om Tanzania börjar tidigare än så.
Tanzania är ett av världen äldsta bebodda länder och hade tidigt en stor blandning utav folkgrupper. I det området som Tanzania ligger idag har forskare nästan säkerställt att det funnits så kallade förmänniskor som levde där för 3-4 miljoner år sedan. Redan så tidigt tror man att bebyggelsen mot kusten började. På fastlandet så möttes flera olika folkgrupper(etniska grupper) och beblandade sig med varandra och det är det som är bakgrunden till att det är så få etniska konflikter i landet idag.

Koloniseringen i Tanzania startade redan vid 700-talet då arabiska sjöfarare började kolonisera hela den Afrikanska östkusten där Tanzanias östkust var inkluderad. Arabernas kolonisering innebar en spridning utav Islam.

Araberna hade kusten och små delar av fastlandet koloniserat under cirka 800 år. Omkring 1500-talet så splittrade portugiserna den arabiska koloniseringen och startade istället handelsstationer vid kuststäderna på den Afrikanska östkusten. Portugiserna upprättade handelsstationer på sjövägen till Indien. Det dröjde dock inte länge efter innan kusten... Köp tillgång för att läsa mer

Politisk utveckling: Tanzania | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.