Politiska ideologier | Svenska partier

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Samhällskunskap A
 • MVG
 • 3
 • 959
 • PDF

Fördjupningsuppgift: Politiska ideologier | Svenska partier

En kortare uppsats kring politiska ideologier, och deras spår bland svenska partier idag. Fokus ligger på liberalism, konservatism, socialism och kommunism.

Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Bra skrivet.

Innehåll

IDEOLOGISK UNDERSÖKNING
- Liberalism
- Konservatism
- Socialism
- Kommunism

Utdrag

"Liberalism:
Liberalism existerade redan under antiken, men växte fram allt starkare under upplysningstiden på 1700-talet. Grunden för den politiska liberalismen etablerade av John Stuart Mill. Liberalismen är ursprungen ur individens kamp för frihet och rättigheter och kommer från de latinska ordet ” liber” som betyder fri. I de liberala samhället ska alla ses lika. Oavsett kön, hudfärg samhällsklass eller kunskapsnivå så räknas varje individ som lika mycket värd. De flesta liberaler bekymrade sig dock inte så mycket över de stora skillnader över fattiga och rika. Rika människors lyx gav jobb åt de fattiga. I grunden var de principiellt för att alla skulle få rösträtt, men eftersom det då rådde så stora skillnader mellan utbildningsnivån och allmänkunskapen bland de olika klassamhällena, så ansåg man att det i praktiken trots allt inte gick utan att man höjde den allmänna kunskapsnivån i samhället."

"I dagens moderna samhälle sköljer det återigen en våg av liberalism som starkt präglar framförallt västvärldens politiska samhällsklimat. I Sverige är Folkpartiet det parti som närmast identifierar sig med liberalerna."... Köp tillgång för att läsa mer

Politiska ideologier | Svenska partier

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Grundligt och väldigt nyanserat. Källor saknas.
 • 2016-08-19
  källor saknas annars det var mycket hjälpsam
 • 2017-05-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra skriven uppsats!!!
 • 2015-05-04
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa