Populationsekologi | Presentation

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Biologi 1
 • B
 • 35
 • 1099
 • PowerPoint2007

Populationsekologi | Presentation

En presentation som beskriver populationsekologi. Presentationen sammanfattar de viktigaste delarna och begreppen inom populationsekologi och berättar vilka faktorer som påverkar populationers storlek och sammansättning.

Utdrag

En population är en grupp individer av en enda art som finns på ett område.
Individer av en population
är beroende av samma resurser,
påverkas av samma miljöfaktorer, och
interagerar och parar sig med varandra.

---
Inflyttning & utflyttning
Födelse (Nativitet) och död (Mortalitet)

Dessa båda anges som t.ex. antal födda/döda per tusen individer och år.
-----
Emigration = utflyttning
Immigration = inflyttning

Migration beror huvudsakligen på konkurrens!
Tätare populationer ⇒ mer stress
Gäller även människan, eller hur?!

----

Flyttfåglar är faktiskt en bestående form av migration

Exempel från människan
Emigrationen till USA under 1800-talet

Exempel från djurvärlden

----
I princip alla djur
Exempel från växtvärlden finns också – men där kan inte en individ förflytta sig, utan det är fröna som gör det... Köp tillgång för att läsa mer

Populationsekologi | Presentation

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Mycket bra översiktlig genomgång på populationsekologi!