Portugal | Landanalys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Geografi 2
  • C
  • 5
  • 2384
  • PDF

Portugal | Landanalys

En analys av det sydeuropeiska landet Portugal, som bl.a. redogör för dess olika naturgeografiska förhållanden, klimat, demografi och miljöproblem.

Innehåll

Portugal

- Naturgeografi
- Klimat
- Demografi
- Ekonomisk Geografi
- Intressekonflikter
- Miljöproblem
- Bör Portugal få detta ekonomiska stöd?
- Källförteckning

Utdrag

På den iberiska halvöns västkust i Europas sydvästra hörn ligger landet. Ett land som till ytan är en femtedel så stort som Sverige. Ett land som i norr och öster gränsar till Spanien och i väst och söder till Atlanten. Jag berättar förstås om landet med nästa alla klimat, landet där Ronaldo föddes och landet med Lissabon som huvudstad, Portugal.

Naturgeografi
Portugal lider än idag av att den industriella utvecklingen kom igång för sent vilket har inneburit att landet har stora problem med förorenat vatten och luft .
Portugal består utav ett tiotal floder. Där de tre största är Tejo, Douro och Guadiana. Alla dessa rinner upp i det spanska höglandet för att sedan flyta väster ut och genom
Portugal för att utmynna i Atlanten.

Från floderna får portugiserna sitt dricksvatten.
Det finns ett stort hot med att dricksvattnet inte räcker till... Köp tillgång för att läsa mer

Portugal | Landanalys

[0]
Inga användarrecensioner än.